2018 Yılında Konut Ve İnşaat Pi̇yasası – Yener Coşkun


Gönül isterdi ki sanayi 4.0 hamlesinin ihracatı ileri teknoloji odaklı hale getirmesini, yapay zeka uygulamalarının finansal hizmetler sektörümüzün uluslararası pazar payını artırmasını, gelir/servet bölüşümünün adil hale gelmesinin kalkınma hedeflerini desteklemesini konuşalım; ancak son 10 yılda ülkemizde öne çıkan başlıca ekonomik olgu inşaat ve konut sektörünün hızla büyümesidir. Kentlerin değişen görünümlerinden de anlaşılacağı gibi, özellikle dünya ölçeğinde hızla büyüyen İstanbul ve Ankara’da, son yıllarda da İzmir’de, inşaat ve konut sektörü kent ekonomisini biçimlendiren başlıca ekonomik olgular arasına girmiştir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 87
Sayfa Aralığı: 27 - 33

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın