2019

2019 İktisat ve Toplum Dergisi Asaf Savaş Akat İktisat Ödülü

ktisat ve Toplum Dergisi Asaf Savaş Akat İktisat Ödülü’nün; Asaf Savaş Akat, Ömer Faruk Çolak, Serdar Sayan, Seyfettin Gürsel, Osman Aydoğuş, Erinç Yeldan ve Ercan Eren’den oluşan yedi kişilik ödül jürisinin ince ve sıkı değerlendirmeleri sonucu, ABD’de Chicago Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Ufuk Akçiğit’e verilmesine karar verildi.

İktisat ve Toplum Dergisi Asaf Savaş Akat İktisat Ödülü’nü kazanan Ufuk Akçiğit, “Connecting to Power: Political Connections, Innovation, and Firm Dynamics” başlıklı çalışmasında birçok ülke için uygulanabilecek bir model geliştirilmiştir.

Ekonomist Ufuk Akçiğit, Dünyanın En İyi 11 Üniversitesinden de Davet Almıştı

Lisans eğitimini Koç Üniversitesi’nde ve yüksek lisans eğitimini ise Daron Acemoğlu’nun danışmanlığında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde tamamlayan Ufuk Akçiğit, Dünya Bankası’nda kısa süreli danışman olarak, Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu’nda fakülte araştırma görevlisi olarak ve en son, Chicago Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmiştir. Başlıca çalışma alanı ekonomik büyümedir. Prof. Akçiğit, 2003 yılında doktora için başvurduğu, dünyanın en iyi on bir üniversitesinden de (Harvard, Stanford, University Chicago, Yale, Northwestern, University Michigan-Ann Arbor, University of Pennsylvania, University of Rochester, University of Minnesota-Twin Cities, University of Wisconsin-Madison’dan ile Massachusetts Institute of Technology) davet almayı başararak bir ilke imza atmıştı.

Ödül Mart Ayında İstanbul’da Verildi

8 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da, Türkiye’nin önde gelen akademisyenlerinin yer aldığı “Efil Yayınevi 10. Yılı ve İktisat ve Toplum Dergisi 100. Sayısı Panel Dizisi” etkinliği sırasında açıklanan ödül, Mart ayında yapılacak bir toplantı ile Ufuk Akçiğit’e verildi. Bu toplantıda Ufuk Akçiğit, yapmış olduğu çalışmaya ilişkin bir konferans sunumu da gerçekleştirdi.