2021

2021 İktisat ve Toplum Dergisi

Asaf Savaş Akat İktisat Ödülü

2021 İktisat ve Toplum Dergisi Asaf Savaş Akat İktisat Ödülü başvuruları 31 Aralık 2020 itibarıyla sona ermişti. İktisat ve Toplum Dergisi Asaf Savaş Akat İktisat Ödülü bu yıl da yoğun ilgi gördü. Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak, Prof. Dr. Ercan Eren, Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Prof. Dr. Erinç Yeldan, Prof. Dr. Osman Aydoğuş, Prof. Dr. Serdar Sayan, Doç. Dr. Ayça Ebru Giritligil, Prof. Dr. Ayça Tekin Koru’dan oluşan Jüri Üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda, 12.000 TL değerindeki ödüle layık görülen makale belirlendi.

İktisat ve Toplum Dergisi tarafından üçüncüsü düzenlenen İKTİSAT VE TOPLUM DERGİSİ ASAF SAVAŞ AKAT İKTİSAT ÖDÜLÜ’nün bu yılki sahipleri “Wage-led versus profit-led demand: A comprehensive empirical analysis” (Ücret Odaklı Talep ve Kâr Odaklı Talep: Kapsamlı Bir Ampirik Analiz) başlıklı çalışmayla Cem Oyvat (University of Greenwich), Oğuz Öztunalı (İstanbul Bilgi Üniversitesi) ve Ceyhun Elgin (Boğaziçi Üniversitesi) oldu!

Metroeconomica dergisinde 2020 yılı Mart ayında yayınlanmış olan bu çalışmada hem teorik hem de ampirik bir çerçevede fonksiyonel gelir dağılımı ve toplam talep arasındaki ilişki incelenmektedir. Çalışmada kullanılan teorik çerçeve, dışa açık talep çekişli bir büyüme modelidir. Model temelde, Bhaduri ve Marglin (1990)’in ortaya konmuş olduğu neo-Kaleckiyen büyüme modeli üzerine kurulmuştur. Bu çerçevede, toplam talep ücret ya da kâr çekişli olabilmekte, büyümenin bu rejimlerden hangisine bağlı olacağı ise çeşitli makroekonomik değişkenlerden (ücret eşitsizliği, dışa açıklık, kredi/milli gelir oranı vs.) etkilenebilmektedir.

Makalede, ampirik olarak 41 gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeden toplanan verilerle yapılan zaman serisi analiziyle bu ülkelerin hangisinin büyüme rejiminin ücret ya da kâr çekişli olduğu tespit edilmiştir. Sonrasında ise ülkeler arası yapılan bir veri analiziyle bir ülkenin sahip olduğu büyüme rejimini etkileyen faktörler incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre dış ticarete açıklık, ücret dağılımı ve kredi/milli gelir oranı ile büyüme rejimi arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Özetle, ücretin daha eşitsiz dağıldığı ve dış ticarete daha açık ülkeler daha az ücret çekişli veya daha kâr çekişli olurken, kredi/milli gelir oranının daha yüksek olduğu ülkelerde rejimin kâr çekişli olma olasılığı artmaktadır.

10 Mart 2021 tarihinde İktisat ve Toplum Dergisi YouTube kanalından ve İktisat ve Toplum Dergisi (www.iktisatvetoplum.com) web sitesinden 20:00’da canlı olarak yayınlanacak ödül töreninde, Asaf Savaş Akat ve Ömer Faruk Çolak’ın moderatörlüğünde, Cem Oyvat, Oğuz Öztunalı ve Ceyhun Elgin makaleleri üzerine bir konferans verecek.