2022 İKTİSAT VE TOPLUM DERGİSİ ASAF SAVAŞ AKAT İKTİSAT ÖDÜLÜ’NÜN SAHİPLERİ BELLİ OLDU


Bu yıl dördüncüsü düzenlenen İktisat ve Toplum Dergisi Asaf Savaş Akat İktisat Ödülü’nün sahibi WZB Berlin Social Science Center’dan Hande Erkut oldu!

İktisat ve Toplum Dergisi’nin, genç araştırmacıları iktisat alanındaki çalışmalara özendirmek; Türkiye’deki iktisat yazınının güçlenmesine katkıda bulunmak; iktisat yazarlarını desteklemek ve makalelerin geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla düzenlediği İktisat ve Toplum Dergisi Asaf Savaş Akat İktisat Ödülü’nün ilk sahibi, 2019 yılında “Connecting to Power: Political Connections, Innovation, and Firm Dynamics” (Güce Bağlanmak: Politik Bağlantılar, İnovasyon ve Firma Dinamikleri) başlıklı makalesiyle Chicago Üniversitesi’nden Ufuk Akçiğit olmuştu. Akçiğit daha sonra, Almanya’nın en önemli araştırma ödüllerinden biri olan Max Planck-Humboldt Ödülü’ne layık görülmüştü.

2020 yılında ödülün kazananı, teknolojik ilerleme ve demografik geçişin de dâhil edildiği, Türkiye’nin uzun dönem ekonomik büyümesini inceleyen “Long-run Economic Growth in Turkey: Sources, Pitfalls, and Prospects” (Türkiye’de Uzun Dönem Ekonomik Büyüme: Kaynaklar, Gizli Tuzaklar ve Olasılıklar) başlıklı makalesiyle, Hacettepe Üniversitesi’nden M. Aykut Attar olmuştu.

2021 yılında, hem teorik hem de ampirik bir çerçevede fonksiyonel gelir dağılımı ve toplam talep arasındaki ilişkinin incelendiği, “Wage-led versus profit-led demand: A comprehensive empirical analysis” (Ücret Odaklı Talep ve Kâr Odaklı Talep: Kapsamlı Bir Ampirik Analiz) başlıklı çalışmayla Cem Oyvat (University of Greenwich), Oğuz Öztunalı (İstanbul Bilgi Üniversitesi) ve Ceyhun Elgin (Boğaziçi Üniversitesi) ödülün sahibi oldu.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen İktisat ve Toplum Dergisi Asaf Savaş Akat İktisat Ödülü başvuruları 31 Aralık 2021 itibarıyla sona ermişti. Yarışma, bu yıl da yoğun ilgi gördü. Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, Prof. Dr. A. Erinç Yeldan, Doç. Dr. Ayça Ebru Giritligil, Prof. Dr. Ayça Tekin Koru Prof. Dr. Ercan Eren, Prof. Dr. Osman Aydoğuş, Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak ve Prof. Dr. Serdar Sayan’dan oluşan jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda, ödüle layık görülen makale, WZB Berlin Social Science Center’da araştırmacı olan Hande Erkut’un kaleme aldığı “Social Norms and Preferences for Generosity are Domain Dependent” (Cömertliğin Bağımlı Değişken Olduğu Durumda Sosyal Normlar ve Tercihler) oldu!

Erkut çalışmasında, bir dizi ekonomik deney uygulayarak parasal olan ve olmayan yardımlardaki olası farklılığı araştırmış; bireylerin parasal olmayan alanlarda daha cömert olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu farklılığın sebeplerini ise üç ayrı etmen çerçevesinde irdelemiştir: Rasyonalite, parasal olmayan nesne ve deneyimlere biçilen parasal değerler ve parasal olan ve olmayan toplumsal normlar. Elde ettiği bulgulara göre, insanlar parasal olmayan bir alanda, parasal bir alanda olduklarından daha cömertler ve bu sonuç, rasyonalite ve parasal olmayan nesne ve deneyimlere biçilen parasal değerlerle değil, toplumsal normlarla açıklanabiliyor.

Bir cevap yazın