4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında Alt İşverenlik Kurumu Üzerine Düşünceler – Alpay Hekimler


Otuz yılı aşkın bir süre yürürlükte kalmış olan 1475 sayılı eski İş Kanununun çalışma hayatının taraflarının ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak kalması ile birlikte, üyesi olma yolunda çaba gösterdiğimiz Avrupa Birliği normları ile de örtüşmeyen hükümleri nedeniyle yeni bir iş kanunu gereksinimini 90’lı yılların ortalarından itibaren çok daha belirgin bir biçimde ortaya çıkmıştır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 8
Sayfa Aralığı: 70 - 74

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın