AKP Dönemi Türkiye’sinin Bölüşüm Deseni Üzerine Gözlemler – A. Erinç Yeldan


Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ve Covid pandemisinin olağandışı koşulları sermayenin kârlılığını ivmelendirecek ortamı yaratmış gözüküyor.

Gelirin bölüşümü, klasik politik iktisadın en önemli sorunsalı. Klasik iktisat paradigması, ekonomik ilişkilerde önce bölüşüm göstergelerinin çözümlendiğini, sermaye birikimi ve üretim süreçlerinin bunu izlediğini bir ön kabul olarak değerlendiriyor. Bu yaklaşımdan hareketle, bu yazımızda Türkiye ekonomisinin son derece önemli bir dönemini ele alacağız: 2003 sonrası AKP dönemi altındaki bölüşüm göstergeleri.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 148
Sayfa Aralığı: 4-12

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Erinç Yeldan, 1960 yılında İzmit’te doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. İktisat Doktorası derecesini 1988 yılında Minnesota Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi’ne katıldı. Aynı Üniversite’de 1990’da Doçent; 1998’de de Profesör ünvanını aldı. Profesör Yeldan halen İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapmakta ve uluslararası ekonomi, kalkınma ekonomisi ve makroekonomik modeller üzerine çalışmaktadır. Merkezi Yeni Delhi’de olan Uluslararası Kalkınma İktisatçıları Birliği (IDEAs) kurucu-direktörlerinden olan Profesör Yeldan, 1998 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) bilim teşvik ödülü sahibidir.

Bir cevap yazın