Almanya’da Yaşayan Yüksek Nitelikli Türk Göçmenler – Beyin Göçünün Yeterince Farkında Mıyız? – Cihan Yörükoğlu


Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında, kurucu kadroların öngörüsü ve vizyonu sayesinde onlarca yetenekli insan Türkiye’ye katkı sağlamaları için yurtdışına eğitime gönderilmişti. Bu, Türkiye’yi bilim, teknoloji ve sanayi alanında kalkındırmak için uygulanan, uzun vadeli olması planlanan bir politikaydı. Ne yazık ki, kuruluş yıllarından sonra ülkenin yönetimine bir daha bu vizyon hakim olamadı. Aradan geçen doksan yılda TÜBİTAK gibi kurumlar insanların Türkiye dışında eğitim görmelerine katkı sağlasalar da, bunlar Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap verecek uzun vadeli çözümler olmaktan ziyade, bireysel düzeyde fayda sağlama olarak kaldı. Bugün gelinen noktada ise, yüksek öğrenim düzeyinde eğitim görmüş birçok genç, Türkiye’nin sosyo-politik ve ekonomik şartlarının da etkisiyle Türkiye’yi terk etme ve hayatlarını başka ülkelerde devam ettirme arayışında… Türkiye ise bu büyük beyin göçünü engelleyebilecek gibi durmuyor. Böyle bakınca, Almanya’da yaşayan yüksek nitelikli Türk göçmenler hakkında, göçün başladığı elli beş yıl önceden bugüne pek bir çalışma yapılmaması şaşırtıcı görülmemeli. Gönüllü bir araştırmanın meyvesi olan bu yazı ile bizler, Türkiye’deki ilgili kurum ve kuruluşları Almanya’da yaşayan yüksek nitelikli Türk göçmenler konusunda bilgilendirmeyi ve bu alanda atılacak politik adımlara bir nebze olsun katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 80
Sayfa Aralığı: 31 - 44

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın