Antik Yunanlılar Bedava Mı Oyun İzlediler? Günümüz Belediyeleri İçin Bazı Çıkarımlar (I) – Sacit Hadi Akdede


Bu kısa yazı için, William Baumol’un 1971 yılında Quarterly Journal of Economics (Vol.85, No.3, 1971, 365-376) dergisinde yayımlanan “Economics of Athenian Drama: Its Relevance for the Arts in a Small City Today (Atina’nın Antik Dönem Tiyatrosunun Ekonomik Analizi: Günümüz Küçük Şehirlerindeki Sanatlar İçin İlgisi)” başlıklı makalesinin bazı bölümlerinden zaman zaman tercümeye varacak seviyede yararlandım. İktisadi açıdan karşılaştırma, iki ana konu ekseninde karşılaştırma yapmak demektir: Birincisi seyirci sayısı (fiyatlar ve gelirle ilgili), ikincisi de tiyatronun maliyetleri, öncelikle de oyuncu maliyetleri. Antik dönemde oyunlar gündüz oynandığından ışık maliyetleri neredeyse sıfırdır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 107
Sayfa Aralığı: 77 - 85

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Sacit Hadi Akdede halen Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Mali İktisad anabilim dalı başkanıdır ve aynı anabilim dalında doçent olarak görev yapmaktadır. Türkiye Ekonomi Kurumu ve Uluslar arası Kültürel Ekonomistler Birliği Üyesidir.

Bir cevap yazın