Artıları Ve Eksileriyle Turizm Endüstrisi – Burcu Türkcan


Turizm, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (WTO) tanımlamasına göre; ‘kişilerin, kendi yaşam alanları dışında bir yere, tatil, iş ve diğer nedenlerle seyahat etme ve gittikleri yerde konaklama aktiviteleridir (Papathanassis, 2011: 45 – 46).Diğer bir deyişle, insanların ev olarak tanımladıkları yerleşim alanlarının dışındaki bir yere seyahat etmeleri sonucunda gerçekleşen çıktılar ve olaylar bütünüdür. Ancak turizm aktivitelerini kişilerin dışında ortaya çıkan bir olgu olarak nitelendiren bu tanımdan farklı bir bakış açısıyla, kişilerin oluşturduğu ve anlam yüklediği bir olgu olarak tanımlamak da mümkündür (Holden, 2006: 11-12). Franklin (2003)’in tanımlamasına göre turizm, sadece bir yolculuk sonucunda ulaşılan yer ve orada yapılanlar değil, aynı zamanda dünyaya karşı bir tutum veya dünyayı bir kavrayış/anlayış biçimidir. Bu tanımlamayla turizm kavramı, kişilerin kendi dünyaları doğrultusunda anlam yükleyerek şekillendirdikleri bir kavram haline gelmektedir. Bireyler, kendi zevk, tercih ve beklentileri doğrultusunda varış bölgelerine ve yararlanacakları hizmet türlerine karar vermekte, böylelikle de bölgelerdeki turizm arzını da zaman içerisinde şekillendirmektedirler

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 49
Sayfa Aralığı: 73 - 81

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın