Blokzincir Teknolojilerinin Karmaşık Doğası: Dijital Ekonomilerde Tasarımcısız Tasarım Mümkün Mü? – Ezgi Hazal Şanlı, Altuğ Yalçıntaş

Blokzincir teknolojilerine dayalı sistemlerde tasarımcısız tasarım mümkün mü? ... Bunun için bu teknolojilerin gerçek...

İktisatta Yeni Bir Literatür: Araştırma Etiği – Altuğ Yalçıntaş

Elinizde bir zaman makinası olduğunu düşünün. Bu makina Adam Smith'i on sekizinci yüzyıldan günümüze...

İktisadın Araştırma Etiği İle İmtihanı – Altuğ Yalçıntaş

2008 Finansal Krizi'nin üzerinde belli bir süre geçti. Bugün gündelik hayatımızın birçok farklı alanında...

2008 Finansal Krizi Ve “Tasarruf Tedbirleri”Nin Ardından İktisat Mesleği – Altuğ Yalçıntaş

2 008 Finansal Krizi'nin üzerinden sekiz yıl geçti. Kapitalizmin en büyük ikinci krizi olarak...

Mülk, Mülkiye, Mülkiyet: Bir Eğitim Kurumunun Fikri İnşası (1) – Altuğ Yalçıntaş

Mektebi Mülkiye, Meşrutiyet ilan edildiğinde 49, Cumhuriyet ilan edildiğinde 64 yaşındaydı. 27 Mayıs 1960'ta...

Mülk, Mülkiye, Mülkiyet: Bir Eğitim Kurumunun Fikri İnşası (2) – Altuğ Yalçıntaş

Mülkiye'de iktisat okuyan tüllap dört yıl boyunca birçok iktisat dersi alır. Bu dersler arasında,...

Mülk, Mülkiye, Mülkiyet: Bir Eğitim Kurumunun Fikrî İnşası (3) – Altuğ Yalçıntaş

Şu sıralar, Mülkiye mezunları (özellikle de okul çağına gelmiş çocukları olan Mülkiyeli anne ve...

Mülk, Mülkiye, Mülkiyet: Bir Eğitim Kurumunun Fikrî İnşası (4) – Altuğ Yalçıntaş

Mülkiye'nin Cebeci Kampüsü'nde bulunan ana binasının girişi, Sütunlu Salon olarak bilinir. Sütunlu Salon geniş...

Biz Demiyoruz Adamınız Diyor: Paul Romer Ve “Mathiness” Üzerine – Altuğ Yalçıntaş

1980'li ve 1990'lı yıllarda çocuk olanlar ve mahalle maçlarına çıkmış olanlar bilir. Maçlar sırasında...

Akademik Enflasyon: Değersizleşen Diplomalar – Altuğ Yalçıntaş

Enflasyon bir ekonomide fiyatlar genel seviyesinin aylık ve yıllık bazda sürekli olarak artması anlamına...

Mülk, Mülkiye, Mülkiyet: Bir Eğitim Kurumunun Fikrî İnşası (4) – Altuğ Yalçıntaş (İTD 83)

Sütunlu Salon’daki Kabartma Harita Mülkiye’nin Cebeci Kampüsü’nde bulunan ana binasının girişi, Sütunlu Salon olarak...

İktisatta Bilimsel Suistimaller: “Hiç Yok’’tan Farkındalığa – Altuğ Yalçıntaş (İTD 70)

Türkiye’de 15 Temmuz 2016’dan bu yana yaşananlar bilenen bir tehlikenin göz göre göre nasıl...