Arda Tunca

1988’de Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun oldu. 1992’de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nü bitirdi. Aynı üniversitede, Para-Banka anabilim dalında yüksek lisansını 1993’te tamamladı. 1992-1996 arasında akademik alanda çalışmalar yaptı. Akademik çalışmalar amacıyla 1994-1996 arasında Berkeley (ABD)’de yaşadı. 1996’da, AIESEC bursu ile DuPont de Nemours International S.A. şirketinin Avrupa merkezi Cenevre’de (İsviçre) çalışmaya başladı. 1998’de Türkiye’ye dönerek bankacılık sektöründe çalışmaya başladı ve zaman içinde çeşitli finans ve reel sektör kuruluşlarında yönetici olarak görev aldı. Pazar araştırmaları, tedarik zincirleri yönetimi, pazar geliştirme, finans ve finansal danışmanlık alanlarında çalıştı. Profesyonel yaşamının yanı sıra, çeşitli televizyon kanallarında, ekonomi programlarında yorumcu olarak yer aldı, mesleki dergilerde yazarlık yaptı.

İklim Çalışmaları Tarihi ve Sanayi Kapitalizmi Süreci – Arda Tunca

Bugün, endüstri devrimleri öncesine göre Dünya’nın ortalama sıcaklık artışının 1.50C’yle sınırlı kalmasının artık imkânsız...

Triffin Paradoksu, ABD’nin Yükselen Borçluluğu ve ABD Doları – Arda Tunca

İktisat ve Toplum Dergisi’nin Mayıs 2024 sayısında, dünyada yükselen korumacılık eğilimlerini ve sanayi politikalarının...

Yükselen Korumacılık ve Sanayi Politikaları Dönemi – Arda Tunca

Küresel ekonomide eğilimler değişiyor. Küreselleşmenin ya da küreselleşmiş dünya ekonomisinin sahip olduğu özellikler bir...

Demokrasilerin Test Yılı: Dünyada ve Türkiye’de 2024 Seçimleri – Arda Tunca

Sosyal gelişmeler dünyada ve Türkiye’de siyasetin etkilediği ve etkilendiği sosyal unsurlarda son yıllarda önemli...

Ücret Artışları mı Enflasyonu Yükseltiyor, Enflasyondaki Yükseliş mi Ücretleri Arttırıyor? – Arda Tunca

Covid-19 sonrasında iktisadın en çok tartışılan konularından biri ücret artışları ile enflasyon arasındaki ilişki...

İktisadi Sistem Eleştirisi Olarak Edebiyat – Arda Tunca

Giriş İktisat ve edebiyat arasında güçlü ilişkiler vardır. Tarihin bazı dönemlerinin koşulları edebiyatçıların sanatsal...

Günümüzün Eşitsizlik Sorunu – Arda Tunca

İktisat ve Toplum’un 156. sayısında ekonomik eşitsizliği tarihsel bir perspektifle ele almıştık. Yazıyı, küreselleşme...

Üzerine Mücadelesi Bitmeyen Bir Kavram: Eşitsizlik – Arda Tunca

Eşitsizlik, son derece geniş kapsamlı bir kavram olarak insanlık tarihi boyunca çok çeşitli nedenlerle...

İktisat ve Toplum: İktisat Sosyolojisi – Arda Tunca

İktisadi davranışları hangi unsurlar belirler? Bu sorunun cevabını sosyolojiden iktisada ilerleyerek mi, iktisattan sosyolojiye...

Bank of England: Kredi Yaratma Teorisi Vurgusu – Arda Tunca

İktisat ve Toplum’un 153. sayısında “Paranın Yaratılış Yöntemleri Üzerine” başlığı altında paranın nasıl yaratıldığına...

Paranın Yaratılış Yöntemleri Üzerine – Arda Tunca

Kısmi rezerv teorisi bankacılık sisteminin bir aracılık görevi gördüğünü kabul ettiği için, finansal aracılık...

Para Politikasında Gelir Dağılımı Yaklaşımı: HANK Modelleri – Arda Tunca

Kamu borcu ne kadar yüksek ve vadesi ne kadar kısa olursa, para politikasının maliye...