Banu Uçkan Hekimler

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi (Dr), Türkiye. Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Yl) (Tezli), Türkiye. Lisans: Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Türkiye.

2020’li Yıllarda ABD’de Sendikaların Yeniden Doğuşu (mu?) – Banu Uçkan Hekimler

ABD’de işverenlerin sendika karşıtlığı milyon dolarlık bir sendikasızlaştırma sektörü yaratmıştır. İş yerlerinde çalışanlar örgütlenme...