Küresel Cinsiyet Eşitsizlikleri Sürüp Giderken Türkiye’nin Hal-i Pürmelali – Bayram Ali Eşiyok

Kadını esas olarak annelik ve aile temelinde el alan arkaik erkek egemen toplumlar, kadınların...

COVID-19, İstihdamda Dönüşüm ve Yoksulluk – Bayram Ali Eşiyok

Milyonlarca insanın henüz iş bile bulamadığı ve mutlak yoksulluğa savrulduğu ve pandeminin bu olumsuzlukları...

Küresel Enerji  Üretimi, Yenilenebilir Enerji ve İklim Krizi – Bayram Ali Eşiyok

Modern çağda yenilenebilir enerji kullanımını artırmadan karbondioksit salınımını azaltmak mümkün değil. Yenilenebilir enerji kaynakları...

Kapitalizmde ‘İş’ Yok… – Bayram Ali Eşiyok (İTD 66)

Neo-liberal küreselleşme politikaları dünya ölçeğinde ekonomileri yeniden yapılandırırken, işgücü piyasalarını da yeniden yapılandırıyor. Büyüme...