Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ne Bakış – Mahfi Eğilmez, Hakan Mıhcı, Örsan K. Öymen, Bayram Ali Eşiyok, Ayşe Kaşıkırık

Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nde Ekonomi, Finans ve İstihdam Başlığında Yer Alan Tespit ve Öneriler...

Mitolojik Tanrılar: Piyasa Üzerine Notlar – Bayram Ali Eşiyok

Piyasalar ontolojik olarak kusurludur. Bu nedenle sermayenin yeniden üretiminde, devlet müdahaleleri istisna değil, kuraldır;...

Kalkınmada Yetişmek: “Merdiveni İtmek” versus Bağımsız Kalkınma – Bayram Ali Eşiyok

Kore ile Türkiye arasındaki kişi başına gelir başta olmak üzere diğer tüm kalkınma göstergelerinin...

İhracata Dayalı Büyüme Modeli ve Yapısal Sorunlar – Bayram Ali Eşiyok

Türkiye’nin 2000’li yıllarda dünya ihracatında aldığı pay %1’e dahi ulaşamamıştır. İthalat dünya payı ise,...

İnşaat Ekonomisi Yükselirken, Sanayileşmeye Ne Oldu? – Bayram Ali Eşiyok

İnşaata dayalı bir birikim modeliyle ülkenin üretim kapasitesi ve teknoloji yeteneğini artırmak mümkün değildir...

Küresel Cinsiyet Eşitsizlikleri Sürüp Giderken Türkiye’nin Hal-i Pürmelali – Bayram Ali Eşiyok

Kadını esas olarak annelik ve aile temelinde el alan arkaik erkek egemen toplumlar, kadınların...

COVID-19, İstihdamda Dönüşüm ve Yoksulluk – Bayram Ali Eşiyok

Milyonlarca insanın henüz iş bile bulamadığı ve mutlak yoksulluğa savrulduğu ve pandeminin bu olumsuzlukları...

Küresel Enerji  Üretimi, Yenilenebilir Enerji ve İklim Krizi – Bayram Ali Eşiyok

Modern çağda yenilenebilir enerji kullanımını artırmadan karbondioksit salınımını azaltmak mümkün değil. Yenilenebilir enerji kaynakları...

Kapitalizmde ‘İş’ Yok… – Bayram Ali Eşiyok (İTD 66)

Neo-liberal küreselleşme politikaları dünya ölçeğinde ekonomileri yeniden yapılandırırken, işgücü piyasalarını da yeniden yapılandırıyor. Büyüme...