Çelik Kurtoğlu

Siyasal bilimci, dış politika uzmanı, sanayici, işadamı, Tefken Holding Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi. 1942 Ankara doğumlu. 1965 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Akademik kariyerine aynı kurumda başlayarak, Cambridge Üniversitesi'nde lisansüstü derecesi aldı, Yale Üniversitesi'nde ise doktora sonrası çalışmalar yaptı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde İktisat Profesörlüğü görevinden 1995 yılında emekliliğe ayrıldı ve 1997-2006 yılları arası Galatasaray Üniversitesi'nde ders verdi. T.C. Dışişleri Bakanlığı'na uluslararası ekonomik ilişkiler konularında danışmanlık hizmeti verdi, 1983-86 yıllarında arasında İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Kalkınma Merkezi'nde araştırma yöneticisi olarak görev yaptı. Prof. Dr. Kurtoğlu, European Roundtable of Industrialists (ERT) adly kurumda 1994 yılında Jak Kamhi'nin danışmanı olarak başladığı çalışmalarını halen Bülent Eczacıbaşı'nın danışmanı olarak sürdürmektedir. 1987 yılında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEYK) kuruluşunda görev alan Kurtoğlu, 1995 yılına kadar bu kurumun Direktörü olarak, 1992 yılından itibaren Karadeniz Ekonomik İşbirliği İş Konseyleri Genel Sekreteri, daha sonra 2008 yılına kadar DEYK Yönetim Kurulu ve İcra kurulu üyesi olarak görev yaptı. 1995 yılında Global Menkul Değerler A.Ş.'de görev alan Kurtoğlu, 1999 yılında Kurdoğlu Danışmanlık A.Ş.'ni, 2003 yılında "İyişirket Danışmanlık A.Ş.”yi kurdu ve strateji, iş geliştirme ve finansman konularında danışmanlık hizmeti verdi. Kurtoğlu ayrıca 2000-2007 yıllarında arasında Mitsui Trading Company Türkiye adly şirkete danışmanlık hizmeti verdi. 2001 yılında TMSF bünyesinde alınan "9 Banka Yönetim Kurulu Üyesi" olarak, 2002-2007 yıllarında arasında ise Tekfenbank Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2007-2008 döneminde TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Halen, Kurtoğlu Danışmanlık A.Ş. bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Değer Zinciri ve Sürekli Değişim – Çelik Kurtoğlu

Küreselleşme taşımacılık maliyeti, haberleşme ve ticaret politikası alanlarındaki iyileşmelerle açıklanır. Bunlar pazardaki aksaklıklardır ve...