Değer Eryar

Dr. Değer Eryar lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde tamamladıktan sonra, doktora derecesini yine aynı alanda University of Massachusetts Amherst'ten 2009 yılında almıştır. Doktora tezinde küresel finansallaşmanın Türkiye'deki reel yatırımları ve makroekonomik politikaları nasıl etkilediğini incelemiştir. Dr. Eryar'ın son dönemdeki ilgi alanlarını işgücü piyasaları, finansal krizler ve AB'nin ekonomi politikaları oluşturmaktadır. Dr. Eryar aynı zamanda okulumuzdaki Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (EKOAB)yönetim kurulunda yer almaktadır.

Öncesi Ve Sonrasıyla Ab Krizi – Değer Eryar

Yunanistan'ın borcunun yeniden yapılandırılma sürecine bakıldığında, bu sürecin maliyetinin paylaşılmasına Yunanistan'a borç verenlerin, bir...

Finansal İşlem Vergisi Mümkün Mü? – Sıtkı Değer Eryar

Üzerinde uzun süre yapılan spekülasyonlardan sonra, AB Komisyon Başkanı Barroso'nun ekim ayında gelen açıklamasıyla...

Avrupa Birliği’nde Kriz Ve Demokrasi – Değer Eryar

AB ülkelerinde kendini her geçen gün şiddetlenerek hissettiren krizin çözümüne dair arayışlar aralık ayı...

Genciz, Eğitimliyiz, Ve İşsiziz – Değer Eryar

Her ne kadar Avrupa'daki krizin vehameti kamu borç stoklarının bazı ülkeler için sürdürülemez hale...

Öncesi ve Sonrasıyla AB Krizi – Değer Eryar (İTD 10)

Yunanistan’ın borcunun yeniden yapılandırılma sürecine bakıldığında, bu sürecin maliyetinin paylaşılmasına Yunanistan’a borç verenlerin, bir...