İTD 155. Sayı – Ne Seninle Ne Sensiz

Türkiye, 12 Eylül 1963’te Avrupa Ekonomik Topluluğu’yla (AET, bugünkü AB) Ankara Anlaşması’nı imzalayarak üyelik...

Türkiye’de Devlet Girişimci Olabilir Mi? – İbrahim Semih Akçomak

Girişimci devlet, teknoloji geliştirmenin başat rol oynadığı bir kalkınma hamlesini tartışır. Bize anlatılagelen devletin...

Türkiye’nin İhracat Destinasyonundaki Eksen Kayması ve Avrupa Birliği – Suat Tuysuz

Kendini muhafazakar demokrat olarak tanımlayan 2002 yılından günümüze iktidarda olan AKP (Akdoğan, 2004) iktidarındaki...

Diyalektik Materyalizm Açısından Kuram ve Uygulama (Teori ve Pratik) Sorunu – Nikolay Bukharin

Çeviren: Gencay Şaylan. Künye: Theory and Practice From The Standpoint of Dialectical Materialism, Science...

İTD 153. Sayı – Heterodoks ve Ortodoks Tartışması

Gelişmiş ülkeler bir yıllık enflasyonist süreci tamamlamak üzere. Nitekim ABD Merkez Bankası Fed politika...

İTD 152. Sayı – Ekonomide Karar Zamanı

Geçen sayımızda söylediğim gibi Cumhuriyet, seçim sonuçlarına saygı duyulan sistemdir. 14 ve 28 Mayıs...

İTD 151. Sayı – “Siyasal Sistem ve Ekonomi”

Bu yazı seçimlerden birkaç gün önce yazıldı. Siz de İTD’yi seçimlerden hemen önce ya...

Kalkınmanın Politik Ekonomisi Üzerine – Vahap Samanlı

Türkiye konumundaki bir ülkenin kalkınmasının lokomotifinin teknolojik gelişme ve sanayileşme olması gerektiğini yadsıyamayız. Giriş Kalkınma sadece ekonomik değil, sosyokültürel hususları da içeren bir...

AKP Dönemi Ekonomi ve Maliye Politikalarının Atatürk Dönemiyle Karşılaştırılması – Nurettin Bilici

Bugün, Atatürk’ün borçsuz  bıraktığı ülkenin, Atatürk’e Osmanlı’dan kalan düzeyde (500 milyar dolar civarı) dış borcu vardır. Giriş Bu çalışmanın amacı, 20 yılı...

İTD 150. Sayı – “150. Sayı ve Seçime Giderken”

Türkiye, önemli bir seçime gidiyor. Cumhuriyet’in 100. yılına rastlayan bu seçimde aslında Cumhurbaşkanını değil,...

İTD 149. Sayı – İktisat Politikaları Depremi de Vurdu

Deprem, tıpkı iklim değişikliği gibi doğanın insanoğlundan aldığı intikamlardan. Felaket geliyorum derken yaratacağı yıkımın...

2023 İKTİSAT VE TOPLUM DERGİSİ ASAF SAVAŞ AKAT İKTİSAT ÖDÜLÜ’NÜN SAHİPLERİ BELLİ OLDU

2023 İKTİSAT VE TOPLUM DERGİSİ ASAF SAVAŞ AKAT İKTİSAT ÖDÜLÜ’NÜN KAZANANI BELLİ OLDU! Editörlüğü,...