Ercan Eren

Ercan Eren 1957 yılında Denizli'de doğdu. 1978 yılında istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Aynı fakültede yüksek lisans ve doktora yaptı. 1980-1993 yılları arasında Uludağ Üniversitesi'nde araştırma görevlisi, yardımcı doçent ve doçent olarak çalıştı. 1994 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne profesör olarak atandı. Evli ve bir çocuk babasıdır. Ercan Eren, İktisatta Yöntem, Piyasa-Özgürlük ve Eşitlik, Makro İktisat, Mikro İktisat ve Türkiye'de 1998-1999 Krizinde Yönetici Davranışları (ortak çalışma) adlarında yayınlanmış beş kitaba sahiptir. Ercan Eren'in iktisatta yöntem, iktisat eğilimi, iktisadi düşünce tarih, piyasa ve etkinlik sorunları, geçiş ekonomileri, makro iktisat, siyaset ekonomisi alanlarında yoğunlaşan yüzden fazla makalesi yayınlanmıştır.

Türkiye’de İlk İktisat (Maliye) Bölümlerin Açılması ve İktisatçı (Maliyeci) Mesleği – Ercan Eren

Türkiye’de iktisada ilişkin derslerin programlara girmesini lise- meslek yüksekokulu düzeyinde Heybeliada Rum Ticaret Mektebi (Elen...

Savrulan Hayatlar, Küçük Dokunuşlar, Büyük Sonuçlar: Hans Wolfgang Singer’in Gizemli Türkiye Serüveni – Ercan Eren

Hitler iktidara gelmese idi, muhtemelen Almanya’da, Bonn Üniversitesinde devam edecek bir kariyer planı, hiç tahmin...

Osmanlı’ya (Türkiye’ye) “Alman Tarihçi Okulu” Düşüncesinin Girişi ve Egemenliği: Milli İktisat Anlayışı – Ercan Eren

Dergimizin Yayın Kurulu üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Ercan Eren, Alman Tarihçi Okulu, Okul’un Türkiye’ye...

Bilişim ve Enformasyon Çağına Oskar Lange’yle Bakmak – Ercan Eren

Kritik nokta, karar vermeye rehberlik edecek eyleme geçirilebilir enformasyonların, otomatik algoritmalar kullanılarak mevcut tüm...

Devlet ve Piyasa İlişkisine Klinik İktisat Yaklaşımı – Ercan Eren

Değişim süreci içinde, zaman zaman çatışmalar daha fazla belirgin hale gelmektedir. Bahçenin düzenlenmesine ve...

Vural Fuat Savaş Anısına

Vural Fuat Savaş’la Anımsadıklarım  Ercan Eren Vural Hoca’nın ismini zannediyorum ilk defa 1970’li yılların...

Metin Sarfati Anısına

“Aşağılamamak, nefret etmemek, anlamak...” Hüseyin Özel, Ercan Eren, Hülya Derya, Ragıp Ege, Derya Güler...

Homo economicus – İktisadi İnsan Tarihine Bir Not – Ercan Eren

Homo economicus yaratıcılıktan, özgünlükten, hayal gücünden, sezgiden, buluşçuluktan tamamen yoksundur ve hiçbir duyguyu deneyimlemez....

Politik İktisat – Ekonomi Politik: Tarihsel ve Kavramsal Gelişim – Ercan Eren

Üç tane politik iktisat geleneğinden söz edebiliriz: a) Birey merkezli, b) ulus merkezli, c)...

İktisadi İnsandan İnsan İktisadına Temsili Özne Sorunsalı – Ercan Eren

Homo economicus dar bir kişisel çıkara sahiptir; sadece kendilerine yardım etmekle ilgilenirler. Giriş Bu...

“Köleliğe Giden Yol”da Neden Hayek Haksız Çıktı? – Ercan Eren

Statik denge analizinde sorun çözülemez; denge analizinde belirsizlik, risk, değişme, inisiyatif yoktur. Asıl olan...

Kendi Çıkarını Gözetme ve Diğerkâmlık: Ahlak İktisadı ve Oyun Teorisi – Ercan Eren

“Üyelerinin büyük bir kısmının yoksul ve perişan olduğu hiçbir toplum kesinlikle zengin ve mutlu...

Keynes’in Liberal Sosyalist Geleneğinde Thomas Piketty – Ercan Eren

Ana sonuçlardan biri, eşitsizliğin ekonomik ve teknolojik olmaktan ziyade öncelikle politik ve ideolojik olduğudur...

Eşitlikçi Liberalizm Üzerine Düşünceler – Ercan Eren

Vatandaşlık gelirinin 1949 yılında Meade tarafından altının çizilmesi çok önemlidir; bu yönde Rawls’da doğrudan...

Gerçekçi İktisat: Algoritmik Matematik ve Klinik İktisat – Ercan Eren

Adam Smith’te klasik fizik anlayışı temel olmakla birlikte,“görülmez el” anlayışının bugün denge kavramından ziyade...

Keynes’in Sosyalizmi, Liberal Sosyalizm – Ercan Eren

 Keynes, 1938 yılında R. Harrod’a yazdığı mektupta şunları yazmaktadır: “İktisat temelde ahlak bilimidir, doğal bilim...

İktisat Bilimi ve Bilimsel İlerleme – Ercan Eren

1. Giriş  İktisatta fen bilimleri anlamında bilimsel ilerlemeden söz etmek mümkün müdür? Yoksa iktisat...

Makro İktisat ve Kriz: Çözüm Mezo İktisat mı? – Ercan Eren

Küresel iktisadi krizler, iktisat bilimini özellikle makro iktisadı nasıl etkilemektedir? Paradigma değişikliği söz konusu...

Neoklasik İktisada Çoğulcu Yaklaşmak – Ercan Eren (İTD 114)

Neoklasik iktisatta rekabetçi fiyat mekanizması çok önemlidir. Bu çerçevede öncelik fiyatların nispi kıtlıkları yansıtmasıdır....

İkti̇sat Bilimi ve Türkiye’de İkti̇sat Eğiti̇mi – Ercan Eren (İTD 104)

Türkiye üniversiteleri, iktisat bölümlerinin hemen hemen hepsinin üniversite giriş puanlarının düşmesi, kontenjanların boş kalması,...

  • 1
  • 2