Ercan Eren

Ercan Eren 1957 yılında Denizli'de doğdu. 1978 yılında istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Aynı fakültede yüksek lisans ve doktora yaptı. 1980-1993 yılları arasında Uludağ Üniversitesi'nde araştırma görevlisi, yardımcı doçent ve doçent olarak çalıştı. 1994 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne profesör olarak atandı. Evli ve bir çocuk babasıdır. Ercan Eren, İktisatta Yöntem, Piyasa-Özgürlük ve Eşitlik, Makro İktisat, Mikro İktisat ve Türkiye'de 1998-1999 Krizinde Yönetici Davranışları (ortak çalışma) adlarında yayınlanmış beş kitaba sahiptir. Ercan Eren'in iktisatta yöntem, iktisat eğilimi, iktisadi düşünce tarih, piyasa ve etkinlik sorunları, geçiş ekonomileri, makro iktisat, siyaset ekonomisi alanlarında yoğunlaşan yüzden fazla makalesi yayınlanmıştır.

Kendi Çıkarını Gözetme ve Diğerkâmlık: Ahlak İktisadı ve Oyun Teorisi – Ercan Eren

“Üyelerinin büyük bir kısmının yoksul ve perişan olduğu hiçbir toplum kesinlikle zengin ve mutlu...

Keynes’in Liberal Sosyalist Geleneğinde Thomas Piketty – Ercan Eren

Ana sonuçlardan biri, eşitsizliğin ekonomik ve teknolojik olmaktan ziyade öncelikle politik ve ideolojik olduğudur...

Eşitlikçi Liberalizm Üzerine Düşünceler – Ercan Eren

Vatandaşlık gelirinin 1949 yılında Meade tarafından altının çizilmesi çok önemlidir; bu yönde Rawls’da doğrudan...

Gerçekçi İktisat: Algoritmik Matematik ve Klinik İktisat – Ercan Eren

Adam Smith’te klasik fizik anlayışı temel olmakla birlikte,“görülmez el” anlayışının bugün denge kavramından ziyade...

Keynes’in Sosyalizmi, Liberal Sosyalizm – Ercan Eren

 Keynes, 1938 yılında R. Harrod’a yazdığı mektupta şunları yazmaktadır: “İktisat temelde ahlak bilimidir, doğal bilim...

İktisat Bilimi ve Bilimsel İlerleme – Ercan Eren

1. Giriş  İktisatta fen bilimleri anlamında bilimsel ilerlemeden söz etmek mümkün müdür? Yoksa iktisat...

Makro İktisat ve Kriz: Çözüm Mezo İktisat mı? – Ercan Eren

Küresel iktisadi krizler, iktisat bilimini özellikle makro iktisadı nasıl etkilemektedir? Paradigma değişikliği söz konusu...

Neoklasik İktisada Çoğulcu Yaklaşmak – Ercan Eren (İTD 114)

Neoklasik iktisatta rekabetçi fiyat mekanizması çok önemlidir. Bu çerçevede öncelik fiyatların nispi kıtlıkları yansıtmasıdır....

İkti̇sat Bilimi ve Türkiye’de İkti̇sat Eğiti̇mi – Ercan Eren (İTD 104)

Türkiye üniversiteleri, iktisat bölümlerinin hemen hemen hepsinin üniversite giriş puanlarının düşmesi, kontenjanların boş kalması,...

Neoklasik İktisat Liberal Düşüncenin İktisadı Mıdır? – Ercan Eren

Günümüzde liberal iktisat ve neoklasik iktisat neredeyse eş anlamlı kavramlar gibi kullanılmaktadırlar. Buna göre...

Türkiye’de Bir İktisat Geleneği Var Mı? Olabilir Mi? – Ercan Eren

“Türkiye'de bir iktisat geleneği olabilir mi?” sorusuna yanıt verebilmek için iktisat biliminde son 60-70...

“Techne”, Sanat Ve İkti̇sat – Ercan Eren

Karışıklığın nedenlerini sözlüklerdeki sanat tanımından hareketle görebilmek mümkündür. TDK'ye göre sanat: (1) Bir duygu,...

“Gerçekçi Bilim” Ve İktisat – Ercan Eren

19. yüzyıl iktisadı ile sonraki dönemlerin iktisadı arasında belirgin bir fark dikkati çekmektedir. 19....

İktisadın ‘Gizli’ Tarihi: Sosyalizm Ve Neoklasik İktisat” – Ercan Eren”

Günümüzde liberal iktisat ve Neoklasik iktisat neredeyse eş anlamlı kavramlar gibi kullanılmaktalar. Neoklasik iktisada...

Neoklasik İktisada Çoğulcu Yaklaşmak – Ercan Eren

Neoklasik iktisatta rekabetçi fiyat mekanizması çok önemlidir. Bu çerçevede öncelik fiyatların nispi kıtlıkları yansıtmasıdır....

İktisat, Kriz Ve İş Birliği: “Ahlak Bilimi Yaklaşımı” – Ercan Eren

İktisadi bir kriz karşısında nasıl başarılı olunabilir? Elbette sorunun yanıtı krizin niteliğiyle yakından ilgilidir....

Evrimci Makro İktisat, Anaakım İktisadının Parçası Olabilir Mi? – Ercan Eren

İktisadi kriz dönemlerinde anaakım iktisatta sorgulamalar ve yeni paradigma arayışları hızlanmaktadır. İktisatta güncel tartışmalardan...