Erdem Seçilmiş

Hacettepe Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü öğretim üyesi olan Erdem Seçilmiş kamu ekonomisi ve maliye politikası alanlarında lisans ve lisansüstü düzeylerde dersler vermektedir. Araştırma alanları arasında deneysel/davranışsal iktisat ve disiplinler arası yaklaşımlar yer almaktadır. Çeşitli dergilerde makaleleri yayınlanan araştırmacının Freudyen İktisat ve Postmodern Ekonomi adlı iki kitabı mevcuttur. Boğaziçi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Erdem Seçilmiş yüksek lisans ve doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi SBE Maliye Anabilim Dalı’ndan almıştır. University of California, Santa Cruz İktisat Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak çalışmıştır.

Katip McCloskey ve Şürekası – Erdem Seçilmiş

Yazında söylemsel iktisadın öncü ismi olarak anılan Deirdre N. McCloskey pek çok bilim insanı...

Davranışsal İktisat Koca Bir Yalandan mı İbaret? – Erdem Seçilmiş (İTD 107)

  “Kapsamlı neoliberalizm projesinin bir ayağı olarak değerlendirilebilecek kimlik iktisadı, davranışsal yaklaşıma yöneltilen gayri-toplumsalcılık...