Ergun Türkcan

1940'ta Muğla'da doğdu. İlk ve orta öğreniminden sonra, 1962'de, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu; askerlik hizmetinden sonra yeni kurulan TÜBİTAK'ta Türkiye'nin ilk Bilim Politikası Ünitesi'ne atandı. Bu alandaki ilk profesyonel araştırıcı olan Türkcan, doktorasını İngiltere'de Sussex Üniversitesi, SPRU'da (Science Policy Research Unit) OECD Fellow olarak hazırladı ve 1972'de Ankara Üniversitesi'nden iktisat doktorasını aldı. 1974'te TÜBİTAK'tan ayrılan Ergun Türkcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda, Ankara Belediyesi'nde çalıştı. Hacettepe Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı ve 1979'da doçent oldu. 1978-1979'da Devlet Planlama Teşkilatı'nda, İktisadi Planlama Dairesi Müşaviri sıfatıyla Dördüncü Plan çalışmalarına katıldı. 1982'de üniversiteden ayrıldı ve çeşitli şirketlerde çalıştıktan sonra 1988'de yeniden üniversiteye döndü. Önce Gazi Üniversitesi'nde, sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde profesör olan Türkcan, 2007'de emekliye ayrıldı. Yazar, 1993'ten 2003'e kadar, kısmi zamanlı, TÜBİTAK Başkanı Bilim Politikası Danışmanı olarak çalıştı; bu arada 2000-2002 arasında kurumun Bilim ve Teknoloji Politikaları Daire Başkanlığı'na vekalet etti. ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Science and Technology Policy Studies (STPS) lisans-üstü programında yer alan Bilim ve Teknoloji Tarihi derslerini veren Türkcan'ın bu alanda birçok makale ve tebliğine ek olarak Teknolojinin Ekonomik Politiği başlıklı başka bir kitabı daha vardır.

İsmail ile Selim (Bir Tarih Spekülasyonu) – Ergun Türkcan

İslamiyet’in doğuşu, kuruluşu, yayılışı ve durgunluğa dönüşünde üç kavmin çok büyük rolü vardır: Kavm-i...

Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Bir Özeti: De-İslamizasyon versus Re-İslamizasyon (Kısa Bir Kronoloji Denemesi) – Ergun Türkcan

Bugünlerde Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı kutlanıyor ve cumhuriyetçi kesim, çok coşkulu olmasa bile eski...

Asya İmparatorlukları, ATÜT ve Osmanlı – Ergun Türkcan

Bazen 50 yıl geriye, 1970’lere gidip, Korkut Boratav ile rahmetli Muzaffer Erdost’un yaptığı ATÜT...

DPT’nin 63. Kuruluş Yılında Dünyada ve Türkiye’de Plan Yapmak Mümkün mü? – Ergun Türkcan

Türkiye’ye Planlamanın Gelişi ve Gidişi Devlet Planlama Teşkilatı’nı, DPT kuran 91 sayılı kanun 30...

DPT’nin 63. Kuruluş Yılında Dünyada ve Türkiye’de Plan Yapmak Mümkün mü? – Ergun Türkcan

Devlet Planlama Teşkilatı’nı, DPT kuran 91 sayılı kanun 30 Eylül 1960 tarihinde, o zaman...

Yirminci Yüzyıl Ticari Deniz Taşımacılığındaki En Kritik Yenilik: Konteyner ya da Taşıma Kabı – Ergun Türkcan

Günümüzdeki ‘küreselleşmenin’ hızlanması, ithal ikamesi yerine tüketicinin en uzak yerlerden beslenmesi ve ithal ikamesinin...

TÜBİTAK’ın 60. Kuruluş Yılında Bir Bilim ve Teknoloji Politikası Uzmanının Anıları ve Saptamaları – Ergun Türkcan

Türkiye, Cumhuriyetin kuruluşundan beri büyük bir savaş görmemiş, büyük nüfus ve kaynaklara sahip, coğrafi...

Türkiye’nin Tarihi Sanayileşme Süreçlerini Anlamak – Ergun Türkcan

Günümüzde, Yeni Soğuk Savaş veya hibrit savaşlar döneminde yaptırımlar kol gezerken, küreselleşme süreçleri ve teknoloji transferleri tekrar devlet sırları mertebesine indirgeniyor, küreselleşme de hızla geriliyor. Neredeyse 60 yıldır bilim ve teknoloji politikalarıyla uğraşıyorum, her gün her kitap bana...

Kamu Yönetimi mi, Şirket Yönetimi mi? – Ergun Türkcan

21. yüzyıl iktidarı, Tanzimat mekteplerinden, Batı kurumları olduğu için hoşlanmadığı ve bunlara güvenmediği için,...

İcatların Tarihsel Dönemlerini Yeniden Düşünmek – Ergun Türkcan

Günümüzün modern teknolojileri, ortaya çıkmış belli medeniyet tabanlarında yer alan milli devletlerin ve artık...

Üç Tarz-ı Emperyalizm – Ergun Türkcan

Artık Çin harfleriyle de olsa “sosyalizm” ve hangi dilden yazılırsa yazılsın “neo-liberalizm” eski dinler...

Üçüncü Dünya Savaşı Sessizce Yapıldı ve Bitti, ya Dördüncüsü? – Ergun Türkcan

[Yeni bir dünya savaşı] olursa artık bir “ideolojiler savaşı” değil, eski usul bir “imparatorluklar...

Ölümünün On İkinci Yılında Bilim Politikası ve Yenilik İktisadını Kuran Büyük Sosyal Yenilikçi: Chris Freeman – Alan Freeman

Bana göre onun gerçek katkısı ekonomiye değil, siyasete, felsefeye, kültüre ve sosyolojiye yani insan...

Prof. Chris Freeman’ın Hayatı (1921 – 2010) ve Katkıları Hakkında – Ergun Türkcan

Bir sonraki makalede, C. Freeman’ın oğlu tarafından Antalya’da bir kongrede yapılmış olan konuşmanın tercümesini...

İmparatorluklar ve Avrupa’nın Sömürgeleşmesi – Ergun Türkcan

Eğer bir büyük güç, ne kadar eski ve saygın da olsa, başka bir güçten...

Ekonomi Politik Hiç Ölmedi ki… – Ergun Türkcan

Tarih kaotiktir, entelektüel gelişmeler daha da kaotiktir… Kavram ve Derin Geçmiş İktisadi analizin, iktisadi...

Ukrayna’nın Brest-Litovsk’ta Doğuşu ve Erken Ölümü – Ergun Türkcan

Tarihte bu kapsamda, bu kadar kısa ömürlü olup, öldükten sonra da etkileri veya bazı...

Sosyal Bilimciler Konuşuyor – Ergun Türkcan

Editörümüz Ömer Faruk Çolak'ın Sosyal Bilimciler Konuşuyor köşesinde bu ayki konuğu Prof. Dr. Ergun...

Yeni Ve Özel Bir Kitap Hakkında Cangül Örnek – Türkiye’nin Soğuk Savaş Düşünce Hayatı – Ergun Türkcan

Genç bir meslektaşımın Türk düşünce hayatı üzerine yazdığı ilgi çekici kitap1 beni bazı konularda...