Erinç Yeldan

Erinç Yeldan, 1960 yılında İzmit’te doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. İktisat Doktorası derecesini 1988 yılında Minnesota Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi’ne katıldı. Aynı Üniversite’de 1990’da Doçent; 1998’de de Profesör ünvanını aldı. Profesör Yeldan halen İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapmakta ve uluslararası ekonomi, kalkınma ekonomisi ve makroekonomik modeller üzerine çalışmaktadır. Merkezi Yeni Delhi’de olan Uluslararası Kalkınma İktisatçıları Birliği (IDEAs) kurucu-direktörlerinden olan Profesör Yeldan, 1998 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) bilim teşvik ödülü sahibidir.

Antroposen Çağında İklimflasyon ve Fosilflasyon Tehdidi: Dünyanın Bütün Merkez Bankaları Birleşiniz! – A. Erinç Yeldan

İklimflasyon (Climateflation) ve Fosilflasyon (Fossilflation) sözcükleri Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyelerinden Isabel Schnabel’e ait. Ms. Schnabel, 10...

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Kıskacında Türkiye Ekonomisi: Sermayeyi İhya Eden Benzersiz Bir Bölüşüm Şoku – A. Erinç Yeldan

Sermaye gelirindeki artış ile ücretli emek gelirleri arasındaki uçurum, özellikle “faizlerin Nas gereği düşürülmesinin” dayatıldığı 2021’in üçüncü çeyreğinden bu yana derinleşmiştir. Bu yazımızda...

AKP Dönemi Türkiye’sinin Bölüşüm Deseni Üzerine Gözlemler – A. Erinç Yeldan

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ve Covid pandemisinin olağandışı koşulları sermayenin kârlılığını ivmelendirecek ortamı yaratmış gözüküyor....

21. Yüzyılın Merkez Bankacılığında Kaçınılmaz Dönemeç: Yeşil Olmalı mı, Olmamalı mı? – Burcu Ünüvar, A. Erinç Yeldan

Başaklar doluya tutulunca, çılgındır dargınlık taslayan. Ve çılgındır kendi kavgasını düşünen, ortak kavganın göbeğinde....

Küresel İklim Krizine Karşı Net Sıfır Emisyon Hedeflemesi ve Bölüşümde Adalet Sorunsalı – A. Erinç Yeldan

2050’li yıllar için tasarımlanan net sıfır hedefine ulaşmak için fosil yakıtlara dayalı enerji deseninin...

İklim Kriziyle Mücadele Aracı Olarak Karbonu Fiyatlamak: ETS Deneyimi ve Türkiye için Dersler – A. Erinç Yeldan

Karbonun istisnasız ve gerçekçi fiyatlandırılması gereklidir. İklim krizi gezegenimizin geleceğini tehdit eden en önemli...

Enerjide Dönüşümün Ekonomi Politiği – Erinç Yeldan

Piyasa sinyallerine dayalı bir kömürden çıkış beklentisi gerçekçi değil. Kömürden çıkış sağlanamaz ise ne...

Türkiye Ekonomisinde Kâr Oranlarının Seyri ve Etkilediğini Düşündüğümüz Konular – A. Erinç Yeldan

Türkiye ekonomisinin sermaye-yoğun, düşük üretkenlik kazanımlı teknoloji patikası, sadece gelir dağılımını olumsuz etkilemekle kalmıyor,...

Sosyal Bilimciler Konuşuyor – Erinç Yeldan

Editörümüz Ömer Faruk Çolak'ın Sosyal Bilimciler Konuşuyor köşesinde bu ayki konuğu, Kadir Has Üniversitesi'nde...

Paranın Renkleri – Burcu Ünüvar, A. Erinç Yeldan

Düşük karbon emisyonlu yeşil sektörlerin desteklenmesi ya da yüksek emisyonlu sektörlerde emisyon azaltımını sağlayıcı...

Paris Sözleşmesi’nin Beşinci Yılı – A. Erinç Yeldan

Bu yazımızda günlük ve kısa dönemli ekonomi gündemimizin dışına çıkacağız ve daha uzun erimli...

Büyük Durgunluğun Öğrettikleri – Erinç Yeldan

Küresel ekonomi 2007 Ağustos'undan bu yana süregelen bir kriz ortamında yaşıyor. Krizin yayılma biçimi...

Hollanda Hastalığı Yayılırken… – Erinç Yeldan

Yeni bir sayıda yeniden merhabalar... İktisat ve Toplum dergisinin editörü sevgili Ömer Faruk Çolak...

Cancun Sonrası İklim Değişikliği İle Mücadele: “Gezegenimiz Alınıp Satılan Ticari Bir Mal Değildir” – Erinç Yeldan

Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi 29 Kasım-10 Aralık 2010 tarihleri arasında Meksika'nın Cancun kentinde toplandı....

Büyük Durgunluk Altında İstikrar Meselesi – Erinç Yeldan

Büyük durgunluk 2007 yaz aylarında patlak verdi; 2008 Eylül'ünde ivme kazandı, bütün küresel ekonomiyi...

Genel Teori: 75 Yıl Sonra Yeniden Ve İnadına… – Erinç Yeldan

John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money (İstihdam, Para ve...

Imf’den Kriz Dersleri – Erinç Yeldan

Küresel krizin derinleşmesiyle birlikte, ortodoks (neoliberal/ muhafazakar) ana akım iktisat öğretisinin varsayım ve çıkarsamalarını...

Yer Kürenin En Önemli Oyunu – Erinç Yeldan

Bir futbol sezonu daha geride kaldı. Yer kürenin bu en önemli ve kimimize göre...

Krizin Neresindeyiz? – Erinç Yeldan

Bir çok iktisatçı, Fransız bankası BNA'nın 9 Ağustos 2007'de Amerikan konut piyasasındaki sorunlara işaret...