Erinç Yeldan

Erinç Yeldan, 1960 yılında İzmit’te doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. İktisat Doktorası derecesini 1988 yılında Minnesota Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi’ne katıldı. Aynı Üniversite’de 1990’da Doçent; 1998’de de Profesör ünvanını aldı. Profesör Yeldan halen İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapmakta ve uluslararası ekonomi, kalkınma ekonomisi ve makroekonomik modeller üzerine çalışmaktadır. Merkezi Yeni Delhi’de olan Uluslararası Kalkınma İktisatçıları Birliği (IDEAs) kurucu-direktörlerinden olan Profesör Yeldan, 1998 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) bilim teşvik ödülü sahibidir.

Sosyal Bilimciler Konuşuyor – Erinç Yeldan

Editörümüz Ömer Faruk Çolak'ın Sosyal Bilimciler Konuşuyor köşesinde bu ayki konuğu, Kadir Has Üniversitesi'nde...

Paranın Renkleri – Burcu Ünüvar, A. Erinç Yeldan

Düşük karbon emisyonlu yeşil sektörlerin desteklenmesi ya da yüksek emisyonlu sektörlerde emisyon azaltımını sağlayıcı...

Paris Sözleşmesi’nin Beşinci Yılı – A. Erinç Yeldan

Bu yazımızda günlük ve kısa dönemli ekonomi gündemimizin dışına çıkacağız ve daha uzun erimli...

Büyük Durgunluğun Öğrettikleri – Erinç Yeldan

Küresel ekonomi 2007 Ağustos'undan bu yana süregelen bir kriz ortamında yaşıyor. Krizin yayılma biçimi...

Hollanda Hastalığı Yayılırken… – Erinç Yeldan

Yeni bir sayıda yeniden merhabalar... İktisat ve Toplum dergisinin editörü sevgili Ömer Faruk Çolak...

Cancun Sonrası İklim Değişikliği İle Mücadele: “Gezegenimiz Alınıp Satılan Ticari Bir Mal Değildir” – Erinç Yeldan

Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi 29 Kasım-10 Aralık 2010 tarihleri arasında Meksika'nın Cancun kentinde toplandı....

Büyük Durgunluk Altında İstikrar Meselesi – Erinç Yeldan

Büyük durgunluk 2007 yaz aylarında patlak verdi; 2008 Eylül'ünde ivme kazandı, bütün küresel ekonomiyi...

Genel Teori: 75 Yıl Sonra Yeniden Ve İnadına… – Erinç Yeldan

John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money (İstihdam, Para ve...

Imf’den Kriz Dersleri – Erinç Yeldan

Küresel krizin derinleşmesiyle birlikte, ortodoks (neoliberal/ muhafazakar) ana akım iktisat öğretisinin varsayım ve çıkarsamalarını...

Yer Kürenin En Önemli Oyunu – Erinç Yeldan

Bir futbol sezonu daha geride kaldı. Yer kürenin bu en önemli ve kimimize göre...

Krizin Neresindeyiz? – Erinç Yeldan

Bir çok iktisatçı, Fransız bankası BNA'nın 9 Ağustos 2007'de Amerikan konut piyasasındaki sorunlara işaret...

Kriz Tartışmaları – Erinç Yeldan

Türkiye küresel krizi bankacılık sistemi üzerinden değil, finans dışı şirketlerin üretim, ithalat finansmanı ve...

Bir Avrupa Öyküsü – Erinç Yeldan

Bir ekonomiler koalisyonu düşünün ki içeride serbestlik ve kuralsızlaştırma (deregulation) had safhada. Finans kurumları,...

Şu Cari Açık Ve Reel Kur Meselesi – Erinç Yeldan

Bu ayın Mutatis Mutandis köşesinde, Türkiye ekonomisinin neredeyse en önemli gündem maddesi haline dönüşen...

Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı Ve Türkiye’nin Gerçekleri – Erinç Yeldan

Sürdürülebilir kalkınma üzerine Türkiye'nin stratejik perspektifleri neler? Bu yazımızda bu soruyu ele alacağız. Ancak...

Faiz Ve Enflasyon İlişkisi Ve Cari İşlemler Açığına Dair – Erinç Yeldan

Sayın Başbakan'ın inançları doğrultusundaki kişisel bir tercihine karışamayız. Ancak, Başbakan'ın bu tercihlerini iktisadi temellere...

Avrupa’nın Ve Türkiye’nin Dönemeçleri – Erinç Yeldan

Ekonomi Bakanlığı geçtiğimiz ay içerisinde son derece önemli bir araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile açıkladı:...

“Ulusal İstihdam Stratejisi” Belgesi Üzerine – Erinç Yeldan

“Ulusal İstihdam Stratejisi” belgesi, sessiz sedasız ekonomi gündemimize dahil oldu. 2012- 2023 dönemi arasına...

Sömürgeleri Olmadan Avrupa Sanayileşebilir Miydi? – Erinç Yeldan

İktisadi büyüme kitaplarında ilk bölümün konusu genellikle “ampirik” gözlemlere ayrılır. Genellikle de Nicholas Kaldor...

Yerçekimi Yasalarının Yadsınması: Finansallaşma Ve Köpük Kapitalizmi – Erinç Yeldan

Büyük durgunluk yaygınlaşıyor. Dünya kapitalizminin merkezlerinde büyüme hızı düşerken, işsizlik yaygınlaşıyor. Amerikan ekonomisinin 2012'de...