Erkan Erdil

Erkan Erdil (Ankara, 1968) Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden lisans derecesini aldı. Yüksek Lisans eğitimini ODTÜ İktisat Bölümü’nde tamamladı. Doktora derecelerini ise Maastricht Üniversitesi ve ODTÜ İktisat Bölümlerinden aldı. 1997 yılında öğretim görevlisi, 2001 yılında yardımcı doçent, 2005 yılında ise doçent olarak ODTÜ İktisat Bölümü’nde çalıştı. 2011 yılından beri aynı bölümde profesör unvanıyla çalışmaktadır. Bu dönemde iki kez İktisat Bölümü başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 2002-2017 yılları arasında Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi (ODTÜ-TEKPOL) müdürlüğü ve 2002-2014 yılları arasında da Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları EABD başkanlığı görevlerini sürdürmüştür. AB 7. Çerçeve Programı, Araştırma Potansiyeli ve Bilgi Bölgeleri program komitesinde 2007-2013 arasında ulusal delege olarak görev yapmıştır. 2013-2017 GLOBELICS (The global network for the economics of learning, innovation, and competence building systems) adlı küresel kuruluşun Bilim Kurulu’nda görev yapmıştır. 2018-2021 yılları arasında ISS (International Schumpeter Society) Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmüştür. İlgi alanları teknoloji iktisadı, emek iktisadı, bilgi ekonomisi ve belirsizlik, ve uygulamalı ekonometridir. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde çalışmaları yayınlanmıştır, Türkçe ve İngilizce dillerinde kitapları bulunmaktadır.

Cumhuriyet’in 100. Yılında Savunma Sanayi ile Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları – Erkan Erdil

Bu köşede (1)  yazdığım önceki yazılarımdan birinde, savunma sanayi ve bilim politikası arasındaki ilişkileri...

Yaşayan Ölüler: Türkiye’deki Zombi Firmalar Üzerine Kısa Bir Not – Erkan Erdil

Genel makro iktisadi politikalar zombileşme için uygun ortamı sağlarken, birtakım içsel değişkenler de firmaları...

Bilgi, Bilim ve Üniversite – Erkan Erdil

Üniversitelerin asli görevi toplumsal refahı artıran kamusal yapılar olmaları gerekliliğidir. Bireysel refahı önceleyen, sadece...

Bölgesel Yenilik Sistemleri ve Akıllı Uzmanlaşma: Siyasa Tartışmaları – Erkan Erdil

Akıllı uzmanlaşma, uluslarüstü ve ulusal aktörlerin çok katmanlı koordinasyonunu gerektirmektedir. Ancak bu koordinasyonun yine...

Christopher Freeman’ın Ruhu ODTÜ’de – Erkan Erdil

ODTÜ-TEKPOL, Freeman’ın “mirasını geçmişin eseri değil, geleceğe ait bir mesaj olarak” yorumlamıştır. Profesör Chris...

Dijital Dönüşüm – Erkan Erdil, İbrahim Semih Akçomak

Teknolojik değişimler sosyo-ekonomik yapıyı önemli ölçüde etkileyerek insanlık tarihini değiştiriyor. Küresel anlamda yaşanan sosyal,...