Fikret Şenses

Fikret Şenses Samsun Maarif Koleji mezunudur. Devlet bursuyla gittiği İngiltere'de Warwick Üniversitesi İktisat Bölümünden şeref derecesiyle mezun olmuştur. Yüksek lisansını Lancaster Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Londra Ekonomi Okulu'ndan doktora derecesini almıştır. Doktora Eğitimi sırasında çalışmaya başladığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından, Ekonomik Araştırma Uzmanı ve Ekonomist olarak hizmet verdikten sonra, 1980 yılında ayrılan Fikret Şenses, Merkez Bankası yıllarında yarı zamanlı olarak yürüttüğü Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümündeki öğretim üyeliği görevini 1980 yılından itibaren tam zamanlı olarak sürdürmektedir. Fikret Şenses bu süre zarfında Harvard Üniversitesi, Sussex Üniversitesi, Gelişmekte Olan Ekonomiler Enstitüsü ve Columbia Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak görev yapmıştır. Çeşitli ulusal ve uluslararası yayınları bulunan Fikret Şenses uluslararası yayınlarına binaen 1989-2004 yılları arasında ODTÜ ve TÜBA tarafından çeşitli defalarca ödüllendirilmiştir. Çeşitli ulusal ve uluslararası akademik dergilerde hakemlik, yayın kurulu üyelikleri ve editörlük görevlerinde bulunmuştur. Prof. Dr. Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından Yılın Eğitimcisi ,iki kez, ve Eğitimde Üstün Başarı Ödüllerine layık görülmüştür. Eylül 2005'ten başlayarak, Üniversiteler Arası Kurul kontenjanından atandığı, YÖK üyeliğini yürüten Fikret Şenses, Ekim 2005'te Avrupa Birliği Tarama Sürecinde Yükseköğretim alanında oluşturulan müzakere heyetine YÖK tarafından seçilmiştir. YÖK'ün Şubat 2007'de yayınladığı "Türkiye'nin Yükseköğretim Stratejisi" adlı raporu hazırlayanlardan biri olan Şenses Eylül 2009'da görev süresinin dolması nedeniyle YÖK üyeliğinden ayrıldı. Fikret Şenses bunlara ek olarak Aralık 2004'ten başlayarak TÜBA Sosyal Bilimler Öngörü Projesi kapsamında İktisat Grup Yürütücüsü olarak görev yapmış, proje kapsamında hazırlanan çalışmalar Şenses'in editörlüğünde "İktisat Öngörü Çalışması 2003-2023" adıyla kitaplaştırılmış ve TÜBA tarafından Eylül 2007'de yayınlanmıştır.

Kitap İncelemesi: Savaşın İçinden Geleceğine Yönelen İkinci Dünya Savaşı Türkiyesi – Fikret Şenses

Sağlık ve eğitim gibi ülkenin uzun dönem geleceğini yakından ilgilendiren temel konuların başındaki bakanların...

Kitap İncelemesi: İktisadî Politikaları ve Uygulamalarıyla İkinci Dünya Savaşı Türkiyesi – Fikret Şenses

Türkiye’nin belgesel iktisat tarihi alanı başta olmak üzere sosyal bilimler yazınına çok sayıda değerli...

Kitap İncelemesi: Dış Siyaseti ve Askerî Stratejileriyle İkinci Dünya Savaşı Türkiye’si – Fikret Şenses

Üç ciltlik bu eser, ancak sosyal bilimleri bir bütün olarak alabilme donanımına ve yetkinliğine...

Piyasanın İdaresi: Neoliberalizm Ve Bağımsız Düzenleyici Kurumların Anatomisi – Fikret Şenses

Kitap, 1980 sonrasında yaygınlık kazanan ve bunun da ötesinde birçok ülkede toplumsal yaşam üzerinde...

Yükseköğretim Reformu Mu Özelleştirme Mi? – Fikret Şenses

Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) yükseköğretim reformu adı altında yeni bir yasa taslağı hazırlığı içinde...

Modernizmin Yansımaları: 60’lı Yıllarda Türkiye – Fikret Şenses

1960'lı yıllar Türkiye'nin toplumsal yapısının önemli bir değişim geçirdiği oldukça ilginç bir dönemdir. Kimi...

Akademisyenlerden Khk Öyküleri – Fikret Şenses

Güneydoğu illerimizde haftalar boyu süren çatışmalı dönem ortamında 11 Ocak 2016 tarihinde Barış için...

Cumhuriyet Çağdaşlaşmasından Günümüze Türkiye’nin Değişimi – Fikret Şenses

Bilim insanı kimliğiyle, özellikle Türkiye ekonomisi üzerine ortaya koyduğu önemli çalışmalarından, siyasetçi kimliğiyle de...

Fikret Şenses – Sosyal Bilimciler Konuşuyor

Editörümüz Ömer Faruk Çolak, daha küçük yaşlarda ülke sorunlarına ilgi duyan; lisans eğitiminde Hicks,...