Hakan Mıhcı

Professor at Hacettepe University, Department of Economics

Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ne Bakış – Mahfi Eğilmez, Hakan Mıhcı, Örsan K. Öymen, Bayram Ali Eşiyok, Ayşe Kaşıkırık

Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nde Ekonomi, Finans ve İstihdam Başlığında Yer Alan Tespit ve Öneriler...

Popülizm: Hemen Şimdi! – Hakan Mıhcı

Popülizm, Fransızca “populisme” kelimesinden söyleyiş bakımından hiçbir değişime uğramadan Türkçeye olduğu gibi aktarılmış bir...

Üçüncü Binyılın İlk On Yılında Türkiye’deki Emekçilerin Durumu: Bir Raporun Düşündürdükleri – Hakan Mıhçı

Bu yazı 2011 Mayısında DİSK'e bağlı Sosyal-İş Sendikası'nın kısa ancak oldukça çarpıcı istatistiksel verilere...

Yenilenen İnsani Gelişme Endeksi Ve Türkiye’nin Değişmeyen Konumu – Hakan Mıhcı

nsanlık tarihinin belki de en kadim sorunsallarından biri, bireylerin ve toplumların gönençlerinin nasıl artırılacağıdır....

Uek-Tek 2012’Nin Ardından: Bir Gelenek Oluşuyor – Hakan Mıhcı

12 Aralık 1929 tarihinde Mustafa Kemal'in önerisi ve dönemin önde gelen siyaset adamlarının girişimiyle...

Yeni Yök Yasa Taslağının Ekonomi Politiği – Hakan Mıhcı

Tartışmaya taslağın kamuoyunun gündemine getiriliş biçimiyle başlamak yerinde olacaktır. Mevcut YÖK yasasının değiştirilmesine yönelik...

Akp Dönemi Türkiye Ekonomisinden Kesitler: Efsaneler Ve Gerçekler – Hakan Mıhcı

Bu yazı AKP'nin siyasi iktidar döneminin 11 yılını geride bıraktığı ve birbirini izleyecek seçim...

Sosyal Bilimler Karnavalının Ardından – Hakan Mıhcı

Türk Sosyal Bilimler Derneği (TSBD)'nin 4-6 Aralık 2013 tarihleri arasında gerçekleştirdiği 13. Ulusal Sosyal...

Hakan Mıhcı – Şenses Çalıştayı

Başlıktan da anlaşılabileceği gibi, bu yazıda bir akademik etkinlikten ve bu etkinliğin kendisine armağan...

Hdp 2015 Seçim Bildirgesinin Ekonomi Politiği: “Ama Umudu Var Büyük İnsanlığın” – Hakan Mıhcı

Önceki pek çok seçimde de gündeme getirildiği gibi, bu seçimler Türkiye toplumu açısından “hayati”...

Chp 2015 Seçim Bildirgesi: “Kaynaşmış Sınıfsız Bir Toplum Olarak” Yaşanacak Bir Türkiye – Hakan Mıhcı

7 Haziran 2015 seçimlerini geride bırakmış durumdayız. Sonuçlar AKP'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin çok partili yaşama...

Türkiye Ekonomisinin Uzun Dönemli Temel Yapısal Sorunu Nedir? – Hakan Mıhcı

Öncelikle bu yazıyı büyük beklentilerle okumaya hazırlanan okuyucuları uyarmakla söze başlamakta fayda var. Yazının...

Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dönüşüm Sorunları – Hakan Mıhcı

Bu yazının amacı, kalkınma iktisadının yeşermeye başladığı ilk dönemlerde Colin Clark'ın öncülüğünde oluşturulan ve...