Hakan Özyıldız

1956 Nisan'ında Bursa'da doğdum. Babam astsubay, annem ev kadınıydı. Gelibolu, Erzurum tayinlerinden sonra 1966 yılında Ankara'ya geldik. Karşıyaka Celayir İlkokulu, Demetevler orta okulu, Ankara Atatürk Lisesi'ni bitirdim. AÜ SBF (Mektebi Mülkiye'den) 1977 yılında mezun oldum. 1984-85 yıllarında ABD Boston'da Northeastern Üniveritesinde lisans üstü eğitim aldım. 1978 Haziranında Uzman Yardımcısı olarak başladığım Hazine'deki kariyer yolculuğum, Banka ve Kambiyo, KİT ve Kamu Finasmanı Genel Müdürlüklerinde daire başkanı, genel müdür yardımcısı ve genel müdür olarak devam etti. Hazineyi Cenevre ve Londra'da temsil ettim. 2001 yılında Krizden önce müsteşar yardımcısı oldum, 2003 Ekiminde emekliye ayrıldım. Emekli oluktan sonra uzun süre özel bir bankada danışmanlık yaptım. Mülkiye'de yarı zamanlı ders veriyorum.

Cumhuriyet Ve Borçlanma – Hakan Özyıldız

Cumhuriyet'in “tapu senedi” olan Lozan Müzakerelerinin (24 Temmuz 1923) kapitülasyonlardan sonraki en önemli ekonomik...

Bütçe Hakkı Mı Dediniz! – Hakan Özyıldız

Hükümetlerin en önemli siyasi dokümanı bütçelerdir. Kimden ne kadar (vergi) alınacağını, kime ne kadar...

Fail Kim? Cari Açık Mı Sermaye Hareketleri Mi? – Hakan Özyıldız

Konu sadece Türkiye ekonomisinin değil, tüm az gelişmiş ekonomilerin tarihsel sorunu: Döviz ihtiyacının ağırlıklı...

Seçime Giderken Türkiye Ekonomisi – Korkut Boratav, Erinç Yeldan, Hakan Özyıldız, Ömer Faruk Çolak (İTD 91)

İTD, bu sayıdan itibaren zaman zaman Yuvarlak Masa toplantıları yapacak. Şimdilik bu toplantılarda konuşulanları...