İbrahim Semih Akçomak

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimin ODTÜ İktisat bölümünde tamamlayan Dr. İbrahim Semih Akçomak, doktora çalışmasını sosyal sermaye, yenilik ve ekonomik büyüme üzerine 2009 yılında Maastricht Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Daha sonra Hollanda Planlama Teşkilatı’nda (Centraal PlanBureau) Uluslararası İktisat bölümünde iki yıl süreyle görev yapmıştır. 2012 yılından itibaren ODTÜ, Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları ABD’de öğretim üyesi olarak görev yapan Akçomak’ın Economic Journal, European Economic Review ve Regional Science and Urban Economics gibi akademik dergilerde makaleleri yayınlanmıştır. AB Çerçeve Programları projeleri başta olmak üzere uluslararası ve ulusal pek çok projede görev almış; 20'den fazla SSCI dergisinin hakemliğini yapmıştır. Akçomak aynı zamanda Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi (TEKPOL) müdürlüğü görevini yürütmektedir. Akçomak, 2014-2018 yılları arasında Uluslararası Schumpeter Cemiyeti’nde (International Schumpeter Society) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

Dijital Dönüşüm – Erkan Erdil, İbrahim Semih Akçomak

Teknolojik değişimler sosyo-ekonomik yapıyı önemli ölçüde etkileyerek insanlık tarihini değiştiriyor. Küresel anlamda yaşanan sosyal,...

11. Kalkınma Planı Toplantılarından Notlar – İbrahim Semih Akçomak

On birinci Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu (ÖİK) toplantıları tüm hızıyla devam ediyor. Pek...

Bilim, Teknoloji Ve Yenilik Politikalarında Gelişen Akımların Neresindeyiz? – İbrahim Semih Akçomak

Dijitalleşme, yapay zekâ, kuantum bilgi gibi teknolojik ilerlemeler dünyayı yeni bir teknolojik dönüşüme taşırken,...

Teknoloji ve İşgücü: Dijital Dönüşüm İşlerimize Ne Yapacak? – İ. Semih Akçomak (İTD 92)

Teknolojik dönüşüm, işgücü piyasalarını nasıl etkileyebilir? Bu sorunun cevabı zamana, mekâna ve dönem algısına...

Ahlaksız Büyüme – İbrahim Semih Akçomak (İTD 71)

Murathan Mungan “bu ülkenin resmi dini ikiyüzlülüktür” derken; Şevket Pamuk yolsuzluğun, düzenin kendisi olduğunu...