İlhan Tekeli

İlhan Tekeli 6 Kasım 1937 İzmir doğumlu, şehir ve bölge plancı ve sosyal bilimcidir. 1964 yılından beri planlama kuramı, göç coğrafyası, makro coğrafya, Türkiye’deki yerel yönetim tarihi ve ideolojisi, Türkiye’nin kentleşme deneyimi ve toplumsal sonuçları, Türkiye’nin modernleşme tarihi, Cumhuriyetin ekonomik politikaları, Türkiye’de siyasal davranışlar, STK’lar, demokrasi vb. konularda yayınlanmış 111 kitabı ve çok sayıda bilimsel yazısı vardır. Çok sayıdaki ödülleri arasında TÜBİTAK Hizmet, Sakıp Sabancı ve Vehbi Koç Ödülleri sahibidir.

Doğanın Bir Oyunu Olarak COVID-19 – İlhan Tekeli

Günümüzde tüm dünyayla birlikte Türkiye’de de bir COVID-19 bunalımı yaşıyoruz. Bununla başa çıkabilmek için...

Sosyal Bilimciler Konuşuyor – İlhan Tekeli (İTD 109)

Ömer Faruk Çolak: Değerli okurlar bugün dopdolu bir röportaj yapıyoruz. Konu alanı o kadar...

İlhan Tekeli – Sosyal Bilimciler Konuşuyor – Röportaj

Değerli okurlar bu sayıda yine dopdolu bir röportajla karşınızdayız. Konu alanı o kadar geniş...

Ekonomi – Demokrasi Tartışması – İlhan Tekeli, Sübidey Togan,Mahfi Eğilmez,Aykut Lenger,Süleyman Değirmen

Neoliberal politikaların 1970'lerde küresel bağlamda yaygınlaşmasıyla ardı ardına meydana gelen küresel krizler, ülkelerde farklı...

“Ortak Olanın” Keşfi Geliştikçe Demokrasi Taleplerimizin Dayanağı da Genişliyor – İlhan Tekeli (İTD 97)

I.Giriş 1960’lı 1970’li yıllarda toplumu kavrarken, onu kamu ve özel kesim alanı olarak ikiye...