İzzettin Önder

1940 yılında Erzurum’da doğan İzzettin Önder, İlk ve Orta öğrenimini sırasıyla Fatih İlkokulu ve Robert Koleji’nde yaptı. 1963 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Aynı fakültede 1967 yılında Doktorasını, 1971 yılında Doçentliğini tamamladı. 1980 yılında Profesör oldu. Halen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Kürsüsü’nde görevini sürdürmektedir. Boğaziçi Üniversitesi'nde Devlet Kontrolü ve Vergilendirme derslerini vermektedir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümün de Türkiye İktisat Tarihi derslerine girmektedir. Uzun süre Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Akademik yaşamı boyunca İngiltere’de York Üniversitesi’nde, Japonya’da Seijo Üniversitesi’nde, ABD’de Iowa ve Minnesota Üniversiteleri’nde çeşitli burslarla araştırmacı olarak görev aldı. Uluslararası Maliye Enstitüsü, Maliye Eğitim Sempozyumu ile Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti üyesidir. 1991 – 1992 yıllarında Vergi Konseyi Üyeliği yaptı. Yayınlanmış çalışmaları şöyledir: Türkiye’de Kamu Harcamalarının Gelişme Seyri: 1927 – 1967, İktisat Fakültesi Yayını, İstanbul, 1974. Ekonomi & Politika Yazıları; Der Yayınları, İstanbul 2000 Küreselleşme, Kriz ve "İstikrar" Programı Nasıl Aldatılıyoruz? ; Nazım Kitaplığı, İstanbul, 2002 Türkiye Nereye Götürülüyor? AKP Karanlığında Ekonomi, Siyaset, Dış Politika ve Eğitim ; Nazım Kitaplığı, İstanbul, 2004 Başta Maliye Teorisi ve Maliye Politikası konularında açık öğretim için yazılan kitaplar olmak üzere iktisat üzerine yazılan kitaplara katkılar. Yurt dışında ve yurt içinde akademik dergilerde Türkçe ve İngilizce makaleler. İzzettin Önder, halen günlük Evrensel gazetesi'nde ve soL Haber portalinda köşe yazarıdır. Praksis dergisi Danışma Kurulu üyesidir. Önder, ayrıca 4 Haziran 2014'te son günlük sayısını çıkaran soL gazetesinin düzenli yazarlarındandı.

Gelir Dağılımı Sorununa Bakış – İzzettin Önder

Finansallaşmanın hızlandığı neoliberal dönemde sistemin araçlarının analizine ve olası sonuçlarına inilmeden gelir dağılımına bakış...

Merkez Bankası Enflasyon Raporu Üzerine – İzzetin Önder, Mahfi Eğilmez, Ömer Faruk Çolak, Selva Demiralp, Timur Han Gür, Süleyman Değirmen

Merkez Bankası raporu yaşanan gerçekleri ortaya koyarken, aynı zamanda da bizzat kurumun kendi içindeki...

Görünen Köy: Dünya Ekonomisinin Geleceği! – İzzettin Önder

Felsefeden yoksun teknik ve teknolojiyle donatılmış beyin, emperyalizmin kurbanı olmaya mahkûmdur. Dünya ekonomisinin geleceğinin...

Yeniden Politik İktisat – İzzettin Önder

Sermaye-piyasa dinamiği üzerinde sörf yapan, emeği sömüren ve gelir dağılımını, ekonominin toplumsal yararlılığını ve...

Stıglıtz Raporu’na Kısmî Bakış – İzzettin Önder

“Bu Rapor, eğer krize gerekli tepki gösterilecek ise –gerek krizden güçlü bir çıkış politikası...

Dünyanın Yeni Aklı – İzzettin Önder

Yazının başlığı, Pierre Dardot ve Christian Laval'ın, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları arasında çıkmış olan...

Kriz’in Nimetleri – İzzettin Önder

İ ki büyük kriz atlatmış olan kapitalist dünya, 2007 ortalarından itibaren üçüncü derin ve...

Bilim Karşısında Bilginin Araçsallaştırılması – İzzettin Önder

Neoliberal politikalar ve yaşanan son kriz, ülkemiz de dâhil, tüm yerküreyi kavurmaktadır. Avrupa bir...

Ulus-Devlet Çözülürken Eğitim – İzzettin Önder

Küreselleşme ulus devlet yapılarının ekonomik duvarlarını çökertmekte, tüm yerküreyi sermaye dokusunun emrine sunmaktadır. Küreselleşmenin...

Zarif Hocam: Profesör Oktay Yenal – İzzettin Önder

Bir dosta çiçek verdiğinizde, verdiğiniz şey çiçek, karşılığında aldığınız sempati olur.” İlişkilerdeki karşılıklığı dahi...

İktisadi Düşüncelerin Evrimi Ve Türkiye-Dünya Ekonomisi – İzzettin Önder

Konuşma konumu iki alt kısımda tasarladım. Birinci kısımda anaakım iktisat teorisinin “evrimi” meselesini, ikinci...

Gezi Parkı Anatomisi: Hiç Kimse Hata Yapmıyor – İzzettin Önder

Taksim Gezi Parkı gelişmeleri, tüm çevre iltisakları ile, ekonomik ve sosyal analizlere fevkalade önemli...

Marksist Yaklaşımda Alt-Yapı Üst-Yapı Kuramı – İzzettin Önder

Marx ve Engels 1846 yılı yazında, Brüksel'de “Alman İdeolojisi” ni yazmaya koyuldular. Marx ve...

Eğitim Ve Sınavın İşlevsel Konumu – İzzettin Önder

Yeni eğitim ve öğretim dönemine girerken, YÖK ile ilgili düzenlemeler de gündemde iken, İktisat...

Bütçe Felsefesi – İzzettin Önder

Bütçe sürecinden geçiyoruz. Bakanlar Kurulu'nda bağlanan bütçe önerisi Aralık ayı içinde Genel Kurul'da görüşülerek,...

Neoliberalizm Ve İnsan Hakları – İzzettin Önder

Neoliberalizm” ve “İnsan Hakları” kavramları politik iktisat alanındaki politika ve yaşanan olguları yansıtır. Bu...

Planlama: Öneri Yararlı, Ancak Uygulama Nasıl Olur, Bilemiyorum – İzzettin Önder

Toplumlarda yaşanan krizler ya da sair sıkıntılar, tepkisel olarak toplum bireylerini sorunlar üzerinde düşünmeye...

Farklı Alanlarda Bilim Emperyalizmi – İzzettin Önder

Bu yazıda, uluslararası bilim emperyalizmi olgusunu, iç siyasette sistemin denetimsizleştirilmesi ve giderek otoriterleştirilmesi bağlamında...

Kriz Algılaması Ve Çözümlemesi – İzzettin Önder

Kriz konusu artık doyum noktasına geldi, diye düşünebiliriz. Böyle düşününce bu yazıyı modası geçmiş...

  • 1
  • 2