Mahfi Eğilmez

İstanbul'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni (iktisat ve maliye bölümü) bitirdi. Doktorasını Gazi Üniversitesi'nden 'Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Finansmanı' başlıklı tezi savunarak aldı. Maliye Müfettiş Muavini olarak başladığı kamu hizmetinde Maliye Müfettişi, Maliye Başmüfettişi, Gelirler Genel Müdür Yardımcısı (tedvir), Hazine Genel Sekreterliği Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Washington Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşaviri, Kamu Finansmanı Genel Müdürü, Hazine Müsteşar Yardımcısı, Washington Büyükelçiliği Ekonomi Ticaret Başmüşaviri olarak görev yaptı. 1997 yılının Temmuz ayında Hazine Müsteşarı olarak atandı, aynı yılın Aralık ayında bu görevden istifa ederek kamu görevinden ayrıldı. Hazine'de görev yaptığı dönemlerde Temsan (Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş.), TEK (Türkiye Elektrik Kurumu) yönetim kurulu üyeliklerinde, YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) üyeliğinde, Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası guvernör vekilliği ve guvernörlüğünde bulundu. Kamu kesiminden ayrıldıktan sonra özel kesimde, çeşitli kuruluşlarda yönetim kurulu danışmanlığı, yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği yaptı. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde on yıl öğretim görevlisi olarak ders verdi. Yeni Yüzyıl ve Radikal Gazetelerinde, aylık CNBCe Business dergisinde köşe yazıları yazdı, CBNCe ve NTV televizyonlarında ekonomi danışmanı ve yorumcusu olarak çalıştı. Kadir Has Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak ders veriyor. Hitit uygarlığının tanıtılmasına yaptığı katkılar nedeniyle Çorum ve Hattuşa (Boğazkale) belediyelerince fahri hemşehrilikle ödüllendirildi, Türk Eskiçağ Enstitüsü'ne muhabir üye olarak seçildi.

Gelir Dağılımı Eşitsizliği ve Türkiye – Mahfi Eğilmez

Ekonomi biliminin temel konularından biri üretim, bir diğeri de üretimin, üretim faaliyetine katılan faktörler...

Türkiye’de İşsizlik – Mahfi Eğilmez

TÜİK’in açıkladığı Ekim 2023 verilerine göre, işsizlik oranı yüzde 8,5’le son yılların en düşük...

Gelir ve Tüketim İlişkileri Üzerine Makroekonomik Bir Analiz – Mahfi Eğilmez

Gelir; bir kişi, kurum ya da ülkenin belirli bir dönem (genellikle yıl) içinde elde...

Merkez Bankası Enflasyon Raporu Üzerine – İzzetin Önder, Mahfi Eğilmez, Ömer Faruk Çolak, Selva Demiralp, Timur Han Gür, Süleyman Değirmen

Merkez Bankası raporu yaşanan gerçekleri ortaya koyarken, aynı zamanda da bizzat kurumun kendi içindeki...

Yaşadığımız Enflasyonun Kökenleri – Mahfi Eğilmez

Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinin sürekli olarak artması haline enflasyon diyoruz. Bu tanımdaki iki...

Yüzüncü Yılında Türkiye Cumhuriyeti Ekonomisi – Mahfi Eğilmez

Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı İmparatorluğu’ndan devraldığı ekonomik yapı çökmüş bir yapıydı. Üretimin büyük bölümü tarıma,...

Yüzüncü Yılında Türkiye Cumhuriyeti Ekonomisi – Mahfi Eğilmez

Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı İmparatorluğu’ndan devraldığı ekonomik yapı çökmüş bir yapıydı. Üretimin büyük bölümü tarıma,...

Rubikon Kuralı ve Türkiye’nin Durumu – Mahfi Eğilmez

Bir ülkenin dış kaynaklara erişmesinin çerçevesini belirleyen ekonomik göstergeler arasında üçü önemlidir: Guidotti –...

Rubikon Kuralı ve Türkiye’nin Durumu – Mahfi Eğilmez

Bir ülkenin dış kaynaklara erişmesinin çerçevesini belirleyen ekonomik göstergeler arasında üçü önemlidir: Guidotti –...

Arz ve Talep ve Enflasyonla Mücadele – Mahfi Eğilmez

Arz, bir mal veya hizmetin belirli bir zamanda, belirli bir fiyatla alıcılara sunulmasıdır. Bu...

Arz ve Talep ve Enflasyonla Mücadele – Mahfi Eğilmez

Arz, bir mal veya hizmetin belirli bir zamanda, belirli bir fiyatla alıcılara sunulmasıdır. Bu...

Dikotomi Kavramı Üzerine – Mahfi Eğilmez

John Maynard Keynes, paranın, klasik iktisatçıların iddia ettiği gibi ekonominin reel kesimi üzerinde etkisiz...

Türkiye, Enflasyon Sorununu Kalıcı Olarak Çözemez – Mahfi Eğilmez

Enflasyonu düşürmenin bedeli, faizi yükselterek tüketimi kısıtlayıp büyümenin düşmesine ve işsizliğin artmasına katlanmak  şeklinde olacağı için oy kaybına yol açar. O nedenle yüksek enflasyonlu büyüme yaklaşımı Türkiye’de siyasetçilerin bilinçli ya da bilinçsiz tercihi haline gelmiştir....

Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ne Bakış – Mahfi Eğilmez, Hakan Mıhcı, Örsan K. Öymen, Bayram Ali Eşiyok, Ayşe Kaşıkırık

Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nde Ekonomi, Finans ve İstihdam Başlığında Yer Alan Tespit ve Öneriler...

21. Yüzyılda Merkez Bankacılığı – Mahfi Eğilmez

Son elli yıl içinde parayı kısıtlamaktan parasal gevşemeye, faizi düşürmekten yükseltmeye ve tekrar yükseltmeye...

Yapısal Reformlar ve Türkiye: Bir Kitap ve Arkasındaki Öykü – Mahfi Eğilmez

Türkiye, otuz yıl içinde, yaşadığı sosyal ve siyasal değişimle geçmişte sahip olduğu ekonomik çerçevenin...

Hükümetin Yeni Ekonomik Modeli – Mahfi Eğilmez

Çin, yüksek teknolojiye dayalı mallar ihraç ediyor. Oysa bizim ihracatımızda yüksek teknolojiye dayalı malların...

Yuvarlak Masa: Ekonomi Yönetiminde Sorun Var – Ömer Faruk Çolak, Mahfi Eğilmez, Serdar Sayan

Uzun bir aradan sonra, yeni bir formatla döndüğümüz Yuvarlak Masa Toplantıları'nın ikincisinde Editörümüz Ömer...

Türkiye’nin Enflasyon Sorunu Üzerine – Mahfi Eğilmez

Türkiye’nin önce bir sorunlar listesi çıkarması, sonra bunların içinden en yüksek risk yaratanları seçip...

Merkez Bankalarının Değişen Rolü ve Para Politikası – Mahfi Eğilmez

Merkez bankalarının asıl görevi ülkenin kâğıt parasını basmak ve dolaşıma sunmaktır. Buna bağlı olan...

  • 1
  • 2