Mustafa Kutlay

Mustafa Kutlay, City, University of London'da Uluslararası Politika Bölümü öğretim üyesidir. Dr Kutlay'ın araştırması, karşılaştırmalı politika, politik ekonomi, güney Avrupa, Türk politik ekonomisi ve yükselen güçler üzerine yoğunlaşmaktadır. Makaleleri, Hükümet ve Muhalefet, Third World Quarterly, Australian Journal of International Affairs, European Politics and Society, Turkish Studies gibi dergilerde yayınlandı. The Political Economies of Turkey and Greece: Crisis and Change '' adlı kitabı 2019 yılında Palgrave Macmillan tarafından yayınlandı.

Otoriter Kapitalizmin Yükselişi: Değişen Küresel Dengeler ve Demokrasinin Geleceği Üzerine – Mustafa Kutlay, Ziya Öniş

Demokratik kapitalizm tehdit altında mı? Bu soru, günümüz sosyal bilimcilerini en çok meşgul eden...

Sağ Popülizmin Ekonomi Politiği Üzerine – Ziya Öniş, Mustafa Kutlay (İTD 115)

21. yüzyılın geride bıraktığımız diliminde uluslararası siyasetin seyrini şekillendiren üç kritik olay yaşandı. 2001...