İktisadı Yeniden Düşünmek – Mustafa Pirili

Sosyal bilimlerle uğraşanların, arada bir, her zamankinden farklı düşünmelerinde yarar var. Kuşkusuz hepimiz her...

Rızanın Üretimi: Hegemonya, Ekonomi Ve Toplum – Mustafa Pirili

1980 den başlayarak gerek dünyada gerekse ülkemizde ekonomik ve toplumsal alanlarda önemli değişimler yaşandı....

Yüzeybilim Fragmanlar Ve Gabriel Tarde – Mustafa Pirili

Günümüzde iktisatçılar ile işletmecilerin birbirleri ile ilgili değerlendirmeleri nedir bilmiyorum. 1970'li yıllarda işlemenin bilim...

Serbest Ticaret Dönemi Romansları – Mustafa Pirili

Tüm sosyal bilimlerde olduğu gibi ekonomi de güzel sanatlarla doğrudan veya dolaylı sürekli ilişki...

Georg Simmel; Yeniden Hatırlanan Sosyolog – Mustafa Pirili

Her toplum kendisini ve içinde yaşadığı dünyayı anlamak ister. Bununla birlikte toplumların yaşamındaki bazı...