Oğuz Esen

Lisans derecesini ODTÜ Ekonomi Bölümünden, doktora derecesini Gazi Üniversitesi SBE'den aldı. 1981-2001 yılları arasında Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünde çalıştı. 1987-1988 yılları arasında Nottingham üniversitesinde misafir araştırmacı olarak, 1995-1996 yılları arasında Fulbright burslusu olarak Massachusettes Üniversitesi, Amherst'te, 2012 yılında Levin burslusu olarak SUNY, Cortland'da misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2001 yılından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesinde Ekonomi bölüm başkanı, Bologna Eşgüdüm komisyonu Başkanı ve rektör yardımcısı olarak görev yaptı. Nisan 2014'de İzmir Ekonomi Üniversitesi rektörü oldu. Halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Heterodoks İstikrar Programları – Oğuz Esen

Heterodoks programları ortodoks programlarından ayıran en önemli farklılık kamu harcamalarının azaltılması yerine kamu gelirlerinin...

Sosyal Bilimciler Konuşuyor – Prof. Dr. Oğuz Esen

Editörümüz Ömer Faruk Çolak'ın Sosyal Bilimciler Konuşuyor köşesinde bu ayki konuğu, Prof. Dr. Oğuz...

Salgının Yükseköğrenim Talebine Etkisi: Başvuru Azaldı, Kayıtlar Arttı – Oğuz Esen

Salgın en fazla son sınıfta okuyan düşük gelirli öğrencileri etkilemiş; yükseköğrenime geçişle ilgili planlarını...

KEYNES: Reçetesi ve Karnesi – Alper Duman, Oğuz Esen

 Giriş  Keynesçi düşüncenin politik iktisata ve iktisat politikalarına etkilerini üç grupta toplamak mümkündür. Birincisi,...

Anadolu Sermayesi – Oğuz Esen

1980'li yılarlara kadar sanayi sektörünün gelişiminde devlet temel bir rol üstlenmişti. Dış ticaret ve...

Son Yıllarda Kamu Yatırımları Arttı Mı? – Oğuz Esen

On iki Haziran seçim kampanyasının akıllarda kalacak yönlerinden biri duble yollar, hızlı tren, eğitim...

İstikrarsız Bir Ekonominin İstikrarı: İstikrar İstikrarsızlıktı – Oğuz Esen

Minsky'nin İstikrarsız Bir Ekonominin İstikrarı kitabının temel tezi kapitalist ekonomilerin içsel olarak istikrarsız oldukları...

Suriye’li Mülteciler Türkiye Ekonomisini Nasıl Etkiliyor? – Oğuz Esen

Financial Times gazetesinde 16 Mayıs'daki haberde Suriyeli mültecilerin Türkiye'de ekonomik büyümeyi ateşlediği ileri sürülmektedir....

Kitlesel Erişim Ve Sonrasında Türkiye Yükseköğrenimi – Oğuz Esen

Son yıllara kadar Türkiye yükseköğrenim sisteminin en önemli gündem maddesi erişimdi. Sayıları ve kontenjanları...

Mali Krizden Mali Disiplin Ve Mali İmkâna: İzmir Büyükşehir Belediyesi Örneği – Oğuz Esen

Türkiye'de, pek çok ülkede olduğu gibi, yerel yönetimlerin performansı büyük ölçüde hizmetler ve yatırımlar...

İyi, Kötü Ve Çirkin: Yükseköğrenimde Kitleselleşme, Katmanlaşma Ve Meslek Odaklı Öğrenim – Oğuz Esen

Yükseköğrenimle ilgili en etkili kitaplardan birinin yazarı olan Clark (1986) aklı başında, eğitimli birinin...

Kitleselden Evrensele Farklı Yükseköğrenim Stratejileri – Oğuz Esen

1970'lerden bugüne kadar yükseköğrenimde altı genişleme dalgası oldu. Bunlardan sonuncusu 2018 yılında gerçekleşti ve...

İstikrarsız Bir Ekonominin İstikrarı: İstikrar İstikrarsızlıktır – Oğuz Esen (İTD 10)

Minsky’nin İstikrarsız Bir Ekonominin İstikrarı kitabının temel tezi kapitalist ekonomilerin içsel olarak istikrarsız oldukları...