Ömer Faruk Çolak

1962 yılında Elazığ’da doğdu. 1977 yılında Sivas Lisesi’nden mezun oldu. 1981 yılında Ankara İ.T.İ.A’dan lisans, 1992 yılında Gazi Üniversitesi’nden doktora derecesi aldı. 2003 yılında Profesör oldu. Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Dekanlık (2003-2005), Gazi Üniversitesi’nde Genel Sekreterlik (2006-2008) yaptı. 2009 yılında üniversiteden ayrıldı. Özel sektörde danışmanlık yapmaya başladı. 2006 yılında TİSK Akademi Dergisi’nin kurucu editörü oldu, derginin 2017 yılında kapanmasına kadar editörlüğünü yaptı. 2010 yılında İktisat ve Toplum, 2018 yılında EfilJournal dergilerini çıkarmaya başladı ve halen her iki derginin editörlüğünü yapıyor. Dünya Gazetesi’nde 2009 yılından bu yana her hafta düzenli yazıyor. Halen Hacettepe Üniversitesi ve TOBB - Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans dersi veriyor. Başlıca çalışma alanları, para teorisi ve politikası, finansal piyasalar ile işgücü piyasalarıdır. Son yayınlanan kitabı “Ekonomide Masallar Gerçekler”.

Politik İktisadın Hırçın Kadını: Rosa Luxemburg – Ömer Faruk Çolak

“Sizi budala zaptiyeler! Yarından tezi yok, kıyamet günü kopmuşçasına, tüm tantanasıyla, en ummadığımız yer...

Enflasyon Hedeflemesi Türkiye Uygulaması – Ömer Faruk Çolak, Atilla Gökçe

Enflasyon makroekonomi kitaplarında “ortalama fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışlar” olarak tanımlanır. Laidler ve Parkin...

Politik İktisatçı Kimliğiyle Keynes ve Barışın Ekonomik Sonuçları – Ömer Faruk Çolak

 John Maynard Keynes (1883- 1946) iktisat yazınının en önde gelen kişileri arasındadır. 1936 yılında...

Son Merkantilist’in Ölümü ve Biden Ekonomisi – Ömer Faruk Çolak

Yeni yıl kutlamalarının hemen ardından 20 Ocak’ta ABD Başkanlık koltuğunda artık bir Cumhuriyetçi değil,...

Enflasyonun Tarihsel Gelişimi – Ömer Faruk Çolak

Enflasyon son otuz yılda gelişmiş ülkeler için birincil sorun olmaktan çıkmıştır. Çünkü bu ülkelerde...

10 Yıl, Yüzyıl Gibiydi! – Ömer Faruk Çolak

İktisat ve Toplum Dergisi 2010 yılı Ekim ayında yayın hayatına başladığında dünya küresel krizin...

Siyasal İslam, Demokrasi Ve Ekonomi – Ömer Faruk Çolak

Dünya 2020 yılına yine şiddetle girdi. ABD, İran'ın önemli askeri kimliğe sahip komutanı Kasım...

Rekabet Bunun Neresinde? – Ömer Faruk Çolak

Haziran ayında ekonomiye ilişkin onlarca veri açıklanırken, onlarca da karar alındı. Bununla birlikte görsel...

Ekonomik Kriz Bu Kez Farklı (mı?) Asaf Savaş Akat, Ömer Faruk Çolak, Ege Yazgan, Murat Üçer, Seyfettin Gürsel (İTD 98)

İTD yuvarlak masa toplantılarının dördüncüsünü Aralık'ta ve bu kez açık oturum şeklinde, İstanbul Bilgi...

Seçime Giderken Türkiye Ekonomisi – Korkut Boratav, Erinç Yeldan, Hakan Özyıldız, Ömer Faruk Çolak (İTD 91)

İTD, bu sayıdan itibaren zaman zaman Yuvarlak Masa toplantıları yapacak. Şimdilik bu toplantılarda konuşulanları...

İTD 89. Sayı – Şeker Fabrikaları Özelleştirilmemeli

Şeker Fabrikaları Özelleştirilmemeli İktisat teorisini iktisatçılar inşa eder ancak, iktisat politikasını politikacılar uygular. Dolayısıyla...

Enflasyonun Dinamikleri ve Tarım Sektörü – Ömer Faruk Çolak (İTD 82)

Enflasyon makroekonominin temel sorunlarından birisidir. Özellikle Türkiye gibi uzun yıllar yüksek oranlı enflasyon ile...

Referandumun Ekonomi Politiği – Ömer Faruk Çolak (İTD 79)

Anayasa değişikliği için yapılan referandumun üzerinden birkaç hafta geçince daha sağlıklı değerlendirmeler gelir diye...

Uluslararası Para Sisteminin Yeniden İnşaası – Ömer Faruk Çolak (İTD 7)

Kriz sonrası dünya yeni bir para sisteminin inşaası sürecine girdi. İnşa süreci zor geçiyor....

Genel Teori’nin 75. Yılında Keynes’in İktisadı Yine Gündemde – Ömer Faruk Çolak (İTD 5)

“Uzun vadede hepimiz ölmüş olacağız. İktisatçılar önlerine, fırtına epeyce geride kaldığı zaman okyanusun yine...