Osman Aydoğuş

1954 yılında Afyonkarahisar, Çakırköy’de doğdu. Burdur Lisesinde parasız yatılı öğrenci olarak okudu. Lise eğitimi boyunca TÜBİTAK bilim adamı yetiştirme bursunu aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden lisans (1979) ve yüksek lisans (1983), Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden doktora (1988) derecelerini aldı. 1980 yılında A.İ.T.İ.A. Ekonomi fakültesinde Kantitatif İktisat Kürsüsü’nde asistan olarak akademik kariyerine başladı. 2000-2001 döneminde Fulbright bursu ile Maryland Üniversitesi Tarım ve Doğal Kaynak Ekonomisi Bölümü’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. 2001 yılında geçtiği Ege Üniversitesi’nde İktisat Bölüm Başkanı ve senatör olarak görev yaptı. Makro iktisat, büyüme-kalkınma, girdi-çıktı analizi, tarım ekonomisi ve uygulamalı iktisat alanlarında çok sayıda makale, araştırma, kitap ve çevirileri vardır. Radyo Ege Kampus’te ve Ege Üniversitesi Televizyonu’nda uzun yıllar Egenomi adlı haftalık ekonomi programını yaptı. İktisat ve Toplum Dergisi’nde Hal ve Gidiş köşesinde yazmaya devam etmektedir. Evli ve bir kız babasıdır.

14 Mayıs Sonrasında Türkiye Ekonomisi – Osman Aydoğuş

Kurlardaki yüksek oranlı bir yükselişin döviz cinsi borçların faiz, KÖİ garantileri ve KKM ödemelerinde yol açacağı artışlar; deprem harcamaları; özellikle kamu bankaları ve Varlık Fonu’ndaki halı altına süpürülmüş açıklar ve SGK açığının patlaması, bütçe açığının hiç öngörülemeyen bir hızla yükselmesine yol açabilir. Geçen ayki yazımızda seçimler öncesinde Türkiye ekonomisini ele almış, son yılda Cumhurbaşkanlığı...

14 Mayıs Seçimleri Öncesinde Türkiye Ekonomisi – Osman Aydoğuş

Hem fiyat istikrarını hem de finansal istikrarı ortadan kaldıran, sistematik ölçüm hatalarıyla şişirilmiş istatistiklerle...

Türkiye’ye Yepyeni Bir Tarımsal Destekleme Politikası Gereklidir – Osman Aydoğuş

Son yirmi yılda adeta kendi kaderine terk edilen ve çözülmeye yüz tutan Türkiye tarımı...

Küresel Gıda Krizi – Osman Aydoğuş

Öyle görünüyor ki, küresel gıda krizinin faturasını tüm krizlerde olduğu gibi yine gıdada ithalata...

Türkiye Ekonomi Modeli (TEM): Hayaller ve Gerçekleşmeler – Osman Aydoğuş

Türkiye Ekonomi Modeli (TEM) öngörülenin tersine çalışıyor. Beklenen oldu. 2. çeyrekte de iyi büyüdük....

Sanayi İçeride Kazandığını Dışarıda Veriyor – Osman Aydoğuş

2021 ve 2022 yıllarında küresel gıda ve enerji fiyatlarında hızlı artışlar oldu. Aynı dönemde...

Yoksullaştıran Dış Ticaret – Osman Aydoğuş

Dış ticaret hadlerinin gerilemesi ülkenin göreli olarak yoksullaşması anlamına da gelir. Göreli fiyatlar deyince...

Devletin Ekonomiye Müdahale Aracı Olarak Kısmi İthal İkamesi Politikası: Enerji Alanı Örneği – Osman Aydoğuş

Enerji alanında uygulanacak kısmi ithal ikamesi politikası, sadece nihai ürünü (elektrik enerjisi) değil, aynı...

Ekonomiye Model Arayışı Sürüyor – Osman Aydoğuş

YEM’in daha dördüncü ayında yeni bir politika aracının alelacele devreye alınması, esasında ortada iyi...

Büyüme, Fiyat İstikrarının Sonu ve Ekonomik Görünüm – Osman Aydoğuş

Son üç yılda istihdamdaki ve reel ücret-maaşlardaki gerilemelere bağlı olarak özellikle geniş emekçi kesimler...

Büyüme (?) Yine Sorunlu – Osman Aydoğuş

2020 yılında Türkiye ekonomisi pandemi koşulları altında benzer ülkelerle karşılaştırıldığında yüksek sayılabilecek bir büyüme...

Sosyal Bilimciler Konuşuyor: Osman Aydoğuş

Editörümüz Ömer Faruk Çolak'ın Sosyal Bilimciler Konuşuyor'da bu ayki konuğu Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr....

Kuşkulu Büyüme Hızı – Osman Aydoğuş

Türkiye ekonomisi ilginç bir dönemden geçiyor. II. Dünya Savaşı yılları dışında görülmemiş uzunlukta bir...

Ekonomide Günü Yaşamaktan Günü Kurtarmaya – Osman Aydoğuş

II. Dünya Savaşı’ndan sonra kapitalist dünyada uygulanan Keynesyen büyüme modeli ve politikaları hem merkez...

Salgında Daralma ve Toparlanma – Osman Aydoğuş ( İTD 117)

Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle dünya ekonomilerinin şiddetle daraldığı küresel bir buhranın içindeyiz....

Türkiye Tarımında Çözülme – Osman Aydoğuş

Özellikle son otuz yılda krizden krize savrulan Türkiye ekonomisinin en sorunlu sektörlerinden birisi tarımdır....

Türkiye’de Sınıfsal Gelir Bölüşümü – Osman Aydoğuş

Neoliberal iktisat anlayışının hakim hale geldiği son otuzkırk yıldır bölüşüm sorunu gerek akademik, gerekse...

İstanbul Lüksün Yeni Başkenti – Osman Aydoğuş

Prada, İtalyan kökenli dünyanın en lüks ve pahalı giysi ile aksesuarlarını satan firma. …...

Üç Açıklar – Osman Aydoğuş

Cari açık, bütçe açığı, tasarruf-yatırım açığı! Uzun yıllardır birlikte yaşamaya alıştığımız üç açıklarımız. Dönem...

Mena (Orta Doğu Ve Kuzey Afrika) Ülkeleri Ve Türkiye – Osman Aydoğuş

Geçtiğimiz yılın sonunda dış ticarette ve politikada eksen kayması tartışmalarını yaşadık. Öte yandan, uzun...