Osman Aydoğuş

1954 yılında Afyonkarahisar, Çakırköy’de doğdu. Burdur Lisesinde parasız yatılı öğrenci olarak okudu. Lise eğitimi boyunca TÜBİTAK bilim adamı yetiştirme bursunu aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden lisans (1979) ve yüksek lisans (1983), Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden doktora (1988) derecelerini aldı. 1980 yılında A.İ.T.İ.A. Ekonomi fakültesinde Kantitatif İktisat Kürsüsü’nde asistan olarak akademik kariyerine başladı. 2000-2001 döneminde Fulbright bursu ile Maryland Üniversitesi Tarım ve Doğal Kaynak Ekonomisi Bölümü’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. 2001 yılında geçtiği Ege Üniversitesi’nde İktisat Bölüm Başkanı ve senatör olarak görev yaptı. Makro iktisat, büyüme-kalkınma, girdi-çıktı analizi, tarım ekonomisi ve uygulamalı iktisat alanlarında çok sayıda makale, araştırma, kitap ve çevirileri vardır. Radyo Ege Kampus’te ve Ege Üniversitesi Televizyonu’nda uzun yıllar Egenomi adlı haftalık ekonomi programını yaptı. İktisat ve Toplum Dergisi’nde Hal ve Gidiş köşesinde yazmaya devam etmektedir. Evli ve bir kız babasıdır.

Büyüme, Fiyat İstikrarının Sonu ve Ekonomik Görünüm – Osman Aydoğuş

Son üç yılda istihdamdaki ve reel ücret-maaşlardaki gerilemelere bağlı olarak özellikle geniş emekçi kesimler...

Büyüme (?) Yine Sorunlu – Osman Aydoğuş

2020 yılında Türkiye ekonomisi pandemi koşulları altında benzer ülkelerle karşılaştırıldığında yüksek sayılabilecek bir büyüme...

Sosyal Bilimciler Konuşuyor: Osman Aydoğuş

Editörümüz Ömer Faruk Çolak'ın Sosyal Bilimciler Konuşuyor'da bu ayki konuğu Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr....

Kuşkulu Büyüme Hızı – Osman Aydoğuş

Türkiye ekonomisi ilginç bir dönemden geçiyor. II. Dünya Savaşı yılları dışında görülmemiş uzunlukta bir...

Ekonomide Günü Yaşamaktan Günü Kurtarmaya – Osman Aydoğuş

II. Dünya Savaşı’ndan sonra kapitalist dünyada uygulanan Keynesyen büyüme modeli ve politikaları hem merkez...

Salgında Daralma ve Toparlanma – Osman Aydoğuş ( İTD 117)

Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle dünya ekonomilerinin şiddetle daraldığı küresel bir buhranın içindeyiz....

Türkiye Tarımında Çözülme – Osman Aydoğuş

Özellikle son otuz yılda krizden krize savrulan Türkiye ekonomisinin en sorunlu sektörlerinden birisi tarımdır....

Türkiye’de Sınıfsal Gelir Bölüşümü – Osman Aydoğuş

Neoliberal iktisat anlayışının hakim hale geldiği son otuzkırk yıldır bölüşüm sorunu gerek akademik, gerekse...

İstanbul Lüksün Yeni Başkenti – Osman Aydoğuş

Prada, İtalyan kökenli dünyanın en lüks ve pahalı giysi ile aksesuarlarını satan firma. …...

Üç Açıklar – Osman Aydoğuş

Cari açık, bütçe açığı, tasarruf-yatırım açığı! Uzun yıllardır birlikte yaşamaya alıştığımız üç açıklarımız. Dönem...

Mena (Orta Doğu Ve Kuzey Afrika) Ülkeleri Ve Türkiye – Osman Aydoğuş

Geçtiğimiz yılın sonunda dış ticarette ve politikada eksen kayması tartışmalarını yaşadık. Öte yandan, uzun...

Mena Ve Türkiye Iı: Kadının Adı Yok – Osman Aydoğuş

“Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da, siyasi sistemlerindeki farklılıklara rağmen, tüm ülkelerde kadın hakları sistematik...

Ekonomide Olmayan Kadın Siyasette Olabilir Mi? – Osman Aydoğuş

2007 milletvekili seçimlerinden sonra kadınlar tarihimizde en yüksek oranla (%9,09) mecliste yer almışlar ve...

Dünyanın Zenginleri Ve Yoksulları – Osman Aydoğuş

Gelir ile servet farklı ama birbiriyle bağlantılı kavramlar. İster hanehalkı ister ülke düzeyinde olsun,...

Gücün İktisadı – Osman Aydoğuş

Dünya ekonomisinin enbüyüğü ABD'ye daha yakından bakalım. Şekil 1'de 1983-2007 döneminde ABD'nin net servetinden...

Korkutan Büyüme – Osman Aydoğuş

Bu yılın ikinci çeyreğinde TÜİK'in GSYH büyüme hızına ilişkin ilk tahmini bütün beklentilerin aksine...

Gıda Krizi: Dünyanın Ekmeği İle Kim Oynuyor – Osman Aydoğuş

Açlığın resmi 68 ve 78 kuşaklarının gençlik yıllarında gazete sayfalarına, dergi kapaklarına ve sonraları...

Ücret Ve Maaş Gelirleri Eriyor Mu? – Osman Aydoğuş

Ekim ayı tüketici fiyatları enflasyonu %3,27 olarak açıklandı; bu oran, 2002 yılı Ekim ayından...

Bir Muamma: Tarımsal İstihdam Artışı – Osman Aydoğuş

Tarımda ilginç gelişmeler yaşanıyor. Son yıllarda tarımsal istihdamda olağanüstü artışlar kaydedildi. Kalkınma süreci ilerledikçe...

Kur Artışları Dış Ticaret Açığına Deva Mı? – Osman Aydoğuş

2011 yılı pek çok açıdan ilginç bir yıl oldu. Bir yandan yılın tamamında uzun...