Özgür Orhangazi

Özgür Orhangazi Kadir Has Universitesi'nde İktisat Profesörüdür. Doktora derecesini 2006'da the University of Massachusetts Amherst'den aldı. Roosevelt University in Chicago (2006-2011)'da ders verdi, the Central Bank of Venezuela (2009)'ya araştırma için davet edildi ve the Political Economy Research Institute in Amherst (2017) ve University Paris 13 (2018)'te misafir öğretim üyeliği yaptı. Ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi, City University of New York, University of Seoul ve the University of Missouri – Kansas City'de ders verdi. Araştırma alanları finansallaşma, finansal ve ekonomik krizler ve alternatif iktisat politikaları üzerine yoğunlaşmaktadır.

Ekonomik Gidişat ve Seçimler – Özgür Orhangazi

Kısa vadede istikrarı sağlamak ve enflasyonu düşürmek üzere yüksek faiz politikasına geçilmesi mucizevi sonuçlar...

“Türkiye Modeli”nin Bir Senesi – Özgür Orhangazi

Uygulanan politikalar genel olarak sermaye kesimini, özelde bu kesimin içerisinde iktidara yakın olanlar ile...

Faiz-Döviz Kıskacında Türkiye Ekonomisi – Özgür Orhangazi

Çoktandır tıkanmış olan inşaat odaklı büyüme modeli, düşük faizler ve kredi genişlemesiyle sürdürülebilmekte, ancak...

2016 Asgari Ücret Artışının Ücretler, İstihdam ve Kayıt Dışılık Üzerindeki Etkileri – Hasan Tekgüç, Enes Işık, Özgür Orhangazi

Neoklasik iktisat teorisinde tüm piyasalar gibi işgücü piyasalarının da fiyat hareketleriyle dengeye geldiği ileri...

Günümüz Kapitalizminde Finansın Rolü Üzerine Birkaç Not – Özgür Orhangazi

1 970'lerin sonundan itibaren finansal piyasa, kurum ve araçların ekonomi içerisindeki boyutları ve önemi,...

2019 Sonuna Doğru Sermaye Hareketleri Ve Kırılganlıklar – Özgür Orhangazi

2018'in ikinci yarısında yaşanan döviz krizinin ardından Türkiye ekonomisi küçülmeye, çok sayıda şirket borç...