Sübidey Togan

Sübidey Togan is Professor of Economics and the Director of the Centre for International Economics at Bilkent University. He has received his Ph.D. in Economics from the Johns Hopkins University in Baltimore.

Sübidey Togan – Sosyal Bilimciler Konuşuyor

Editörümüz Ömer Faruk Çolak, bu ay Sosyal Bilimciler Köşesi’nde Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nden emekli...

Dış Borcun Sürdürülebilirliği – Sübidey Togan

Bu yazıda dış borcun sürdürülebilirliği üzerinde duruyoruz. Bilindiği üzere sürdürülebilir olan dış borç ülkelere...

Türkiye – Ab Gümrük Birliği Ve Transatlantik Ticaret Ve Yatırım Ortaklığı – Sübidey Togan

Uzun süre kapalı ekonomi olarak faaliyet gösteren Türkiye 1980 yılında dışa açılmış, gümrük vergilerini...

Ekonomi – Demokrasi Tartışması – İlhan Tekeli, Sübidey Togan,Mahfi Eğilmez,Aykut Lenger,Süleyman Değirmen

Neoliberal politikaların 1970'lerde küresel bağlamda yaygınlaşmasıyla ardı ardına meydana gelen küresel krizler, ülkelerde farklı...

Popülizm, Liberal Demokrasi Ve Piyasa Ekonomisi – Sübidey Togan

Günümüzden yaklaşık otuz yıl önce birçok ülke tarafından tek meşru siyasal rejim olarak görülen...

Maliye Politikası Ve Kamu Borcunun Sürdürülebilirliği – Sübidey Togan

Maliye politikası uygulamalarında kamu harcamalarına karar veren yetkililer genellikle başkalarının paralarını başka insanlar için...