Başka Bir İktisat Mümkün (Mü)? “Post Otistik İktisat” – Özge Erdölek


18. yüzyılda Batı Avrupa’da yaşanan “modern bilim” devrimi; dünyayı kavrama yöntemlerini dinden bağımsızlaştırmış ve bilim dallarını kendi içlerinde özerk disiplinlere dönüştürmüş ve her bilim dalı bilgi birikim süreçlerinin eğitim sürecine dönüşmesinde yöntem arayışına da girmiştir. Fiziki bilim dallarında eğitim nerdeyse standartlaştırılırken, sosyal bilim dallarında bilgi birikim süreçlerinin organize edilmesi sorunsalı (varsayımları, sorunu kavranması ve çözüm önerilerinin farklılığı ve karmaşıklığı nedeniyle) önemli bir tartışma gündemi olarak hala varlığını sürdürmektedir

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 23
Sayfa Aralığı: 56 - 66

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın