Beceri Yanlı Teknolojik Değişim, Bizde Nasıl? – Leyla F. Arda Özalp


Yeni dünya düzenindeki bir ekonomi, teknolojik gelişmelere bağlı olarak büyümektedir. Son 30 yılda yaşanan teknolojik gelişmeler, birçok ülkede işgücü piyasasını yeniden şekillendirmiştir. Artan bir hızla daha yüksek yeterlilik talebi yaratan teknolojik ilerlemenin kazananı, bilgi ve becerilerini durmaksızın yenileyenler olurken; sıradan işlerin makineler tarafından yapılmasıyla düşük vasıflı işçiler ya daha düşük ücretle işlerini yapmaya razı olmakta ya da işlerini kaybetmektedirler. İstihdamda daha vasıflı işçiye olan talebi artıran teknolojik ilerleme neticesinde, işgücü piyasalarının gerektirdiği niteliklere sahip olanların sıradan işçilere göre ücretleri artmıştır. Vasıflı işgücünü mükâfatlandıran “beceri yanlı teknolojik değişimin” şekillendirdiği yeni istihdam yapısı, daha yetenekli, daha yaratıcı ve yüksek eğitimli insanlara daha fazla fırsat sunmaktadır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 113
Sayfa Aralığı: 31 - 36

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın