Bilim Karşısında Bilginin Araçsallaştırılması – İzzettin Önder


Neoliberal politikalar ve yaşanan son kriz, ülkemiz de dâhil, tüm yerküreyi kavurmaktadır. Avrupa bir türlü toparlanamamakta, ABD’de de işler fazla iyi gitmemektedir. Süreç yürürken istihdam, üretim vb gibi birçok ekonomik göstergelerde olumsuzluklar sergilenmektedir. Krizin batan çıkan görüntüsüne göre politikalarda da kararsızlık ve öngörüsüzlük sürmektedir. Bir anda istihdama önem verilmeyip bütçe disiplinine ağırlık verilmişken, son dönemlerde istihdam konusunun da göz ardı edilmemesi gerektiği üzerinde raporlar yayınlanmaktadır. Kapitalizmin üçüncü krizi içinden ağır hasarlı olarak geçerken ne acıdır ki, krizlerin nedeni ve önlenmesi tartışılmamakta, ancak tahripkâr sonuçlarının giderilmesi yönünde bazı önlemler alınmaya çalışılmaktadır. Ne var ki, bu tür önlemler de sistemin ideolojik yapısını bozmamak kaygısını yansıtarak, mağdur olanlara çare olmaktan uzak kalmaktadır. Böyle bir ortamda, Türkiye Ekonomi Kurumu tarafından düzenlenmiş olan veulusal ve uluslararası ünlü iktisatçıların katıldığı 3üncü Uluslararası Ekonomi Konferansı’nın arkasından bu konuları düşünmeden edemedim. Bu yazıda bazı duygu ve düşünceler etrafında kafamda şekillenen soruları tartışmak ve düşüncelerimi özellikle genç meslektaşlarımla paylaşmak istiyorum.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 26
Sayfa Aralığı: 43 - 49

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

1940 yılında Erzurum’da doğan İzzettin Önder, İlk ve Orta öğrenimini sırasıyla Fatih İlkokulu ve Robert Koleji’nde yaptı. 1963 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Aynı fakültede 1967 yılında Doktorasını, 1971 yılında Doçentliğini tamamladı. 1980 yılında Profesör oldu. Halen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Kürsüsü’nde görevini sürdürmektedir. Boğaziçi Üniversitesi'nde Devlet Kontrolü ve Vergilendirme derslerini vermektedir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümün de Türkiye İktisat Tarihi derslerine girmektedir. Uzun süre Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Akademik yaşamı boyunca İngiltere’de York Üniversitesi’nde, Japonya’da Seijo Üniversitesi’nde, ABD’de Iowa ve Minnesota Üniversiteleri’nde çeşitli burslarla araştırmacı olarak görev aldı. Uluslararası Maliye Enstitüsü, Maliye Eğitim Sempozyumu ile Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti üyesidir. 1991 – 1992 yıllarında Vergi Konseyi Üyeliği yaptı. Yayınlanmış çalışmaları şöyledir: Türkiye’de Kamu Harcamalarının Gelişme Seyri: 1927 – 1967, İktisat Fakültesi Yayını, İstanbul, 1974. Ekonomi & Politika Yazıları; Der Yayınları, İstanbul 2000 Küreselleşme, Kriz ve "İstikrar" Programı Nasıl Aldatılıyoruz? ; Nazım Kitaplığı, İstanbul, 2002 Türkiye Nereye Götürülüyor? AKP Karanlığında Ekonomi, Siyaset, Dış Politika ve Eğitim ; Nazım Kitaplığı, İstanbul, 2004 Başta Maliye Teorisi ve Maliye Politikası konularında açık öğretim için yazılan kitaplar olmak üzere iktisat üzerine yazılan kitaplara katkılar. Yurt dışında ve yurt içinde akademik dergilerde Türkçe ve İngilizce makaleler. İzzettin Önder, halen günlük Evrensel gazetesi'nde ve soL Haber portalinda köşe yazarıdır. Praksis dergisi Danışma Kurulu üyesidir. Önder, ayrıca 4 Haziran 2014'te son günlük sayısını çıkaran soL gazetesinin düzenli yazarlarındandı.

Bir cevap yazın