Bir Eko-Kent Projesi: Kastamonu Cide – Sezen Aslan


Dünyada yaşanmakta olan küreselleşme sürecine karşılık önemli boyutta yerelleşme hareketleri de bulunmaktadır. Bir kent parçasının kendi özellikleri ve dinamiği içerisinde kalkınmasını ve yerel ekonominin canlandırılmasını temelde savunan yerelleşme düşüncesinde teoriden pratiğe geçiş aşaması en önemli bölümü oluşturmaktadır. Bu aşamada bazı kurum ve kuruluşların işbirliğinin sağlanamaması, sorunlara neden olabilmektedir. Özellikle ülkemizde bu işbirliklerinin oluşturulabilmesi çoğu zaman güç olmaktadır. Ancak tüm zorluklara rağmen bu yapının oluştuğu platformlar mevcuttur. Yakın dönemde yaşanan bir örnek, Kastamonu ilinin Cide ilçesidir. Bu ilçede yerelleşme ve sürdürülebilirlik düşüncesini bir arada benimseyen eko-kent projesine yönelik bazı gelişmeler yaşanmaktadır. İlçede eko-kent uygulamasının hayata geçirilebilmesi için üniversite, yerel yönetim, merkezi yönetim (valilik), iş adamları derneği ve sivil toplum kuruluşları bir arada çalışmalar yapmaya başlamıştır. Bu yazıda öncelikle eko-kent kavramı açıklanacak, daha sonra Cide’de yaşanan sürecin gelişimi ve proje kapsamında amaçlananlar özetlenecek, geleceğe dönük bir tablo çizilmeye çalışılacaktır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 48
Sayfa Aralığı: 53 - 59

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın