Bir Kamusal Mal Olarak Ulusal Savunma ̇ Ve Savunma Sanayi – Hasan Ersel


Bir süredir, savunma sanayii sektöründeki gelişmeler, basında oldukça yer kaplıyor. Bunun, övünmemiz gereken bir başarı olduğu da bazen yerinde bazen de abartılı bir biçimde dile getiriliyor. “Dünyanın en iyisi…..” diye başlayan içi boş övgüler, bu yazının konusu değil. Burada üzerinde durmak istediğim ilk soru, neden savunma sanayindeki bir başarının, bu denli övgüye değer bulunduğu. Örneğin, neden bir çıkartma gemisinin yapılması gazetelerde haber olurken, bir sivil yük gemisinin denize indirilmesi haber bile olmuyor? Övgüye boğulmuş; ama içi boş, “savunma için her şeyimiz feda” edebiyatını bir tarafa bırakıp, ulusal savunma malının (iktisatta hizmet de bir mal olarak kabul edilir) iki önemli özelliği üzerinde durmak gerekiyor. Bunlardan ilki, ulusal savunma malının bir kamusal mal (public good) olması ve bunun sonucu olarak da tek bir ajan (devlet) tarafından üretiliyor olmasıdır. Kamusal malların iki temel özelliği vardır. Bu mal sunulduğu toplumda herkese, aynı miktarda sunulmuş olur.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 86
Sayfa Aralığı: 16 - 24

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Hasan Ersel 1971’de iktisat dalında doktorasını aldığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, 1983 yılına kadar öğretim üyesi olarak çalıştı. Daha sonra, sırasıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nda Baş İktisatçı, T.C. Merkez Bankası’nda Araştırma, Planlama ve Eğitim Genel Müdürü ve daha sonra Başkan Yardımcısı, Yapı Kredi’de Genel Müdür Başyardımcısı ve daha sonra Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Hasan Ersel’in iktisat, siyaset bilimi ve matematik alanlarında çok sayıda makale ve kitabı bulunmaktadır.

Bir cevap yazın