Blog Page

Ölümsüz Don Kişot – Gülçin Elif Yücel

Cervantes, Balzac ve Homeros arasında bir yerde tanımlanır. Belki de bu nedenle Don Kişot da iki dünya arasında sıkışıp...

Cumhuriyet Dönemi Ekonomi Basını – Osman S. Arolat

Ben, öncelikle dünyada ve Türkiye’de gazeteciliğin özellikle ekonomi gazeteciliğinin kısa bir tarihçesine değinip Cumhuriyet döneminde ekonomi basınının gelişmesini ele...

Bölgesel Eşitsizlikler: Yenilikçilik, Firma ve Mekân – Burhan Can Karahasan

Üç kentin bir ülkenin milli gelirinin yarısına yakınını üretiyor olması aslında başlı başına gelir dağılımı açısından neden bölgeleri dert...

Mitolojik Tanrılar: Piyasa Üzerine Notlar – Bayram Ali Eşiyok

Piyasalar ontolojik olarak kusurludur. Bu nedenle sermayenin yeniden üretiminde, devlet müdahaleleri istisna değil, kuraldır; ksi durumda sermayenin genişletilmiş yeniden...

Borcun Soykütüğü: Suç/Kusur/Günah – Leyla F. Arda Özalp

Ne denli çok kan ve zulüm yatıyor, bütün iyi şeylerin altında. -  Friedrich Nietzsche, Ahlakın  Soykütüğü Üstüne Maurizio Lazzarato...

İcatların Tarihsel Dönemlerini Yeniden Düşünmek – Ergun Türkcan

Günümüzün modern teknolojileri, ortaya çıkmış belli medeniyet tabanlarında yer alan milli devletlerin ve artık onların da üstünde faaliyet gösteren...

Bilişim ve Enformasyon Çağına Oskar Lange’yle Bakmak – Ercan Eren

Kritik nokta, karar vermeye rehberlik edecek eyleme geçirilebilir enformasyonların, otomatik algoritmalar kullanılarak mevcut tüm verilerin gerçek zamanlı analizi yoluyla...

Uluslararası Yeni İş Bölümü ve Uzmanlaşma: Türkiye’nin Konumu – Seren Savacı, Dilek Aykut Seymen,

İstihdam yapısının iyileştirilmesine veya Türkiye’nin üretim zincirlerindeki konumunun teknoloji yoğun, nitelikli, yüksek ücretli iş gücü istihdamının olduğu sektörlere kaydırılmasına...

Türkiye’ye Yepyeni Bir Tarımsal Destekleme Politikası Gereklidir – Osman Aydoğuş

Son yirmi yılda adeta kendi kaderine terk edilen ve çözülmeye yüz tutan Türkiye tarımı için yeni bir tarım politikası...