Blog Page

Gıda Enflasyonu ve Maliye Politikası – Kürşat Pehlivan

Giriş Satın alma gücünü düşürmesi, beklenti ve fiyatlama davranışlarını bozması, gelir dağılımında adaletsizliğe yol açması, nakit tutma ve borçlanma...

Christopher Freeman’ın Ruhu ODTÜ’de – Erkan Erdil

ODTÜ-TEKPOL, Freeman’ın “mirasını geçmişin eseri değil, geleceğe ait bir mesaj olarak” yorumlamıştır. Profesör Chris Freeman 2. Dünya Savaşı sonrası...

Ölümünün On İkinci Yılında Bilim Politikası ve Yenilik İktisadını Kuran Büyük Sosyal Yenilikçi: Chris Freeman – Alan Freeman

Bana göre onun gerçek katkısı ekonomiye değil, siyasete, felsefeye, kültüre ve sosyolojiye yani insan hayatına aittir. Bu nedenle onun...

Prof. Chris Freeman’ın Hayatı (1921 – 2010) ve Katkıları Hakkında – Ergun Türkcan

Bir sonraki makalede, C. Freeman’ın oğlu tarafından Antalya’da bir kongrede yapılmış olan konuşmanın tercümesini göreceksiniz. Bu, oldukça duygusal fakat...

Kalkınmada Yetişmek: “Merdiveni İtmek” versus Bağımsız Kalkınma – Bayram Ali Eşiyok

Kore ile Türkiye arasındaki kişi başına gelir başta olmak üzere diğer tüm kalkınma göstergelerinin Kore’nin lehine gelişmesinde, Türkiye’nin aksine...

Adam Smith’ten Günümüze Ekonomik İnsan – Devrim Dumludağ

Tercihleri isteklerin üzerine çıkararak, yirminci yüzyıl iktisatçıları, ekonomik insanın rasyonel tercih yaptığı ölçüde her türlü motivasyona sahip olabileceğini söyledi...

Sanatın Politik Ekonomisi-II: Türkiye’de Oyunculuğun Politik Ekonomisi – Sacit Hadi Akdede

Seyirciler dizilere mahkûm edilmekte, ancak dizilerde çok meşhur olmuş oyuncuların oynadığı çok az sayıda oyuncu gerektiren oyunlar seyirci çekmektedir....

Eğitim, Siyasetin Ezberlenmiş Denklemlerini Bozabilir – Selçuk Pehlivanoğlu

Siyasi partilerin yıllar içinde değişmeyen eğitim vaatleri, Türkiye’nin değişmeyen eğitim ihtiyacını ortaya koyuyor. Ne yazık ki Türkiye’de eğitime yönelik...

Türkiye’de Sermaye Stoku – Alper Duman

TÜSİAD ve büyük sermaye ile diğer (yeşil veya küçük) sermaye arasında çatışma var mı? İnşaatçılar iktisat politikalarında nasıl bu...