Bölgesel Perspektiften Türkiye’de Erken Sanayisizleşme – Oytun Meçik


Kalkınma iktisadının sanayileşme olgusunu gelişmişliğe giden yol olarak sunması ile dünyadaki hemen her ülkenin bir sanayileşme çabasının içinde kendisini bulduğunu söyleyebiliriz. Nitekim bu çaba, aynı zamanda erişilen teknolojik ilerlemeler ile gelişme ivmesinin birincil sektörden ikincil sektöre doğru kaymasına neden olurken, sanayi sektörünün de ekonominin lokomotifi olarak görülmeye başlanmasına neden oldu. Böylece makroekonomik arenada hem istihdam hem de gelir bakımından bu lokomotiften büyük bir beklentinin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bütün bu gelişmeler, üretim süreçlerindeki gelişmeler ve ilerlemeler ile verimlilik artışına zemin hazırlarken, geleceğin sanayi ötesi bir yapıya doğru evrildiğini kestirebilenler2 için sürpriz olmasa da, bazı kesimlerin yapısal dönüşümlerin sonucunda kendisini bu sefer de ikincil sektörden üçüncül sektöre kaymaların yaşandığı bir ortamda bulmasına yol açtı.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 93
Sayfa Aralığı: 40 - 47

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın