Bölgesel Yenilik Sistemleri ve Akıllı Uzmanlaşma: Siyasa Tartışmaları – Erkan Erdil


Akıllı uzmanlaşma, uluslarüstü ve ulusal aktörlerin çok katmanlı koordinasyonunu gerektirmektedir. Ancak bu koordinasyonun yine istisnai durumlar hariç gerçekleşmediği görülmektedir.

Son yıllarda bölgesel inovasyon sistemleri literatüründe yeni gelişmeler görülmektedir. Araştırmacılar daha dinamik bir bölgesel inovasyon sistemi perspektifi oluşturmaya çalışmaktadır. Odak daha çok yeni bölgesel patika gelişimini yönlendiren koşullara ve faktörlere ve bölgesel inovasyon sistemlerinin dönüşümüne yönelmiştir. Kavramsal analizler, bölgesel inovasyon sistemlerinin bölgesel ekonomik değişim ve yeni büyüme yollarının doğasını ve yönünü nasıl etkilediğini araştırmaya başlamıştır. Bu çalışmalar, bölgesel inovasyon sistemi yaklaşımını patika bağımlılığı üzerine olan evrimci teorilerle bağlamakta ve bölgesel inovasyon sistemlerinin ekonomik çeşitliliği nasıl teşvik ettiğini veya engellediğini ortaya koymaktadır. Böylece aşırı mikro odaklı ve firma odaklı evrimsel ekonomik coğrafya modellerinin ötesine geçerek, bölgesel endüstriyel patika gelişimi hakkında daha geniş, daha kapsamlı bir bakış sunmaktadır. Aslında, böylesi bir yönelimin temel nedenlerinden biri, 2008 Finansal Krizi ve ortaya çıkan reel ekonomik krizin daha da ileri giderek, düzensiz gelişimin ve bölgeler arası farklılıkların kalıcı örüntüsünü güçlendirmiş olmasıdır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 143
Sayfa Aralığı: 47-51

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Erkan Erdil (Ankara, 1968) Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden lisans derecesini aldı. Yüksek Lisans eğitimini ODTÜ İktisat Bölümü’nde tamamladı. Doktora derecelerini ise Maastricht Üniversitesi ve ODTÜ İktisat Bölümlerinden aldı. 1997 yılında öğretim görevlisi, 2001 yılında yardımcı doçent, 2005 yılında ise doçent olarak ODTÜ İktisat Bölümü’nde çalıştı. 2011 yılından beri aynı bölümde profesör unvanıyla çalışmaktadır. Bu dönemde iki kez İktisat Bölümü başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 2002-2017 yılları arasında Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi (ODTÜ-TEKPOL) müdürlüğü ve 2002-2014 yılları arasında da Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları EABD başkanlığı görevlerini sürdürmüştür. AB 7. Çerçeve Programı, Araştırma Potansiyeli ve Bilgi Bölgeleri program komitesinde 2007-2013 arasında ulusal delege olarak görev yapmıştır. 2013-2017 GLOBELICS (The global network for the economics of learning, innovation, and competence building systems) adlı küresel kuruluşun Bilim Kurulu’nda görev yapmıştır. 2018-2021 yılları arasında ISS (International Schumpeter Society) Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmüştür. İlgi alanları teknoloji iktisadı, emek iktisadı, bilgi ekonomisi ve belirsizlik, ve uygulamalı ekonometridir. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde çalışmaları yayınlanmıştır, Türkçe ve İngilizce dillerinde kitapları bulunmaktadır.

Bir cevap yazın