Büyüme (?) Yine Sorunlu – Osman Aydoğuş


2020 yılında Türkiye ekonomisi pandemi koşulları altında benzer ülkelerle karşılaştırıldığında yüksek sayılabilecek bir büyüme performansı yakaladı. TÜİK’in Mart ayının başında açıkladığı tahminlerine göre, yılın dördüncü çeyreğinde dönemsel GSYH büyüme hızı, önceki üç çeyrektekinin aksine, beklentilerin epeyce altında gerçekleşti. Aynı şekilde, son çeyrekte stok değişiminin büyümeye katkısı, beş çeyrek sonra ilk kez negatif oldu. Bu iki önemli gelişmede TÜİK yönetiminin değiştirilmiş olmasının rolü var mıdır bilinmez, ama sonuç olarak 2020 yılının büyüme hızı ekonomistlerin son beklentilerinin altında yüzde 1,8 olarak açıklandı. Cari fiyatlarla GSYH yüzde 16,8 hızıyla büyüyerek 5 trilyon TL’yi, kişi başına GSYH ise 60 bin TL’yi geçti. Buna karşılık kurdaki yükselmeler nedeniyle dolar cinsinden GSYH 43 milyar dolarlık bir düşüşle 717 milyar dolara, kişi başına GSYH 8 bin 599 dolara indi. İşgücüne yapılan ödemelerin payı ise büyük bir kayıpla yüzde 31,3’ten 29,4’e geriledi.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 127
Sayfa Aralığı: 95-101

WordPress › Hata