Bütçe Felsefesi – İzzettin Önder


Bütçe sürecinden geçiyoruz. Bakanlar Kurulu’nda bağlanan bütçe önerisi Aralık ayı içinde Genel Kurul’da görüşülerek, yasalaşmak üzere Cumhurbaşkanı katına sunulacaktır. Bilindiği üzere, temsili demokrasilerde tüm kamu görevlileri millet adına vekaleten görev yaptıklarından, Cumhurbaşkanı da bu kuraldan müstağni olmayıp, Meclis Genel Kurulu tarafından onaylanmış olan bütçe yasasını, değişiklik önerisi ile parlamentoya iade etmeden, usulen imzalayıp, yayına göndermek durumundadır. Cumhurbaşkanının bu konuda yetkisinin kısıtlı olması, ulus malvarlığının bir bölümünün yönetilmesinde salt ulus temsilcilerinin söz hakkına sahip olmasıdır. 2014 Yılı Bütçesi de Aralık ayı içinde sıkı görüşmelerden geçirildikten sonra, söz konusu süreci takiben Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe girecektir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 38
Sayfa Aralığı: 47 - 53

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

1940 yılında Erzurum’da doğan İzzettin Önder, İlk ve Orta öğrenimini sırasıyla Fatih İlkokulu ve Robert Koleji’nde yaptı. 1963 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Aynı fakültede 1967 yılında Doktorasını, 1971 yılında Doçentliğini tamamladı. 1980 yılında Profesör oldu. Halen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Kürsüsü’nde görevini sürdürmektedir. Boğaziçi Üniversitesi'nde Devlet Kontrolü ve Vergilendirme derslerini vermektedir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümün de Türkiye İktisat Tarihi derslerine girmektedir. Uzun süre Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Akademik yaşamı boyunca İngiltere’de York Üniversitesi’nde, Japonya’da Seijo Üniversitesi’nde, ABD’de Iowa ve Minnesota Üniversiteleri’nde çeşitli burslarla araştırmacı olarak görev aldı. Uluslararası Maliye Enstitüsü, Maliye Eğitim Sempozyumu ile Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti üyesidir. 1991 – 1992 yıllarında Vergi Konseyi Üyeliği yaptı. Yayınlanmış çalışmaları şöyledir: Türkiye’de Kamu Harcamalarının Gelişme Seyri: 1927 – 1967, İktisat Fakültesi Yayını, İstanbul, 1974. Ekonomi & Politika Yazıları; Der Yayınları, İstanbul 2000 Küreselleşme, Kriz ve "İstikrar" Programı Nasıl Aldatılıyoruz? ; Nazım Kitaplığı, İstanbul, 2002 Türkiye Nereye Götürülüyor? AKP Karanlığında Ekonomi, Siyaset, Dış Politika ve Eğitim ; Nazım Kitaplığı, İstanbul, 2004 Başta Maliye Teorisi ve Maliye Politikası konularında açık öğretim için yazılan kitaplar olmak üzere iktisat üzerine yazılan kitaplara katkılar. Yurt dışında ve yurt içinde akademik dergilerde Türkçe ve İngilizce makaleler. İzzettin Önder, halen günlük Evrensel gazetesi'nde ve soL Haber portalinda köşe yazarıdır. Praksis dergisi Danışma Kurulu üyesidir. Önder, ayrıca 4 Haziran 2014'te son günlük sayısını çıkaran soL gazetesinin düzenli yazarlarındandı.

Bir cevap yazın