Büyü, Sakınca Ve Çıkış: Nöropazarlama – Özen B. Demir


“ İktisadî yaşayış, sözün kısası, nerede ve hangi yüzyılda olursa olsun, yalnız dış verilerin bir araya gelişinden ibaret bir madde dünyası değildir. Bütün o yığınların altında ve gerisinde kendine has tavır ve davranışları ile insan gerçeği yatar. Kapitalizmi, söz gelişi, kapitalizm yapan yalnız dış görünüşü ile para, sermaye akımı, ya da o akımların gövdeleştiği kuruluşlar değil, aynı zamanda ve belki daha önemli ölçüde çağın tipik insanının davranış biçimi, tercihleri ve bütün bunların toplam ifadesi olan yaşayış normlarıdır.”

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 76
Sayfa Aralığı: 61 - 70

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın