Büyüsü Bozulmuş Dünyada İnsan – İrem Tükel Paker


George Ritzer, “Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek” isimli kitabında, tüketim odaklı toplumsal yaşamı ele almış ve günümüz modern insanın her adımda aklında tuttuğu tüketim olgusunu ayrıntılarıyla açıklamaya çalışılmıştır. Hayata dair tek üzüntüleri tüketim olan bireylerin toplumdaki yansımaları okunmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda sürekli bir tüketimi empoze edilmesi durumu tüketim araçlarıyla anlatılmaktadır. Yazar, yeni tüketim araçlarını yalnızca giderek artan önem ve ilgilerinden dolayı değil, gittikçe artan ve kökten değişen tüketimin niteliğinde temel bir rol oynamalarından dolayı analiz etmektedir. Yazar, yeni tüketim araçlarını “tüketim katedralleri” olarak görmektedir. Bunlar birçok insan için büyülü, hatta bazen kutsal, dinsel bir karaktere sahiptir demektedir. Ritzer’e göre, kapitalist tüketim anlayışı tüm yaşamı kuşatınca yaşam artık daha da maddileşmeye başlamıştır. Ancak insanoğlu yalnızca etten kemikten ibaret bir varlık değildir. Bu yüzden manevi ve ruhsal ihtiyaçlara da sahip olan insanoğlu her şeyin maddileştiği bir dünyada kendini Berger’in deyimiyle “evsiz ve yurtsuz” hissetmekte, içine girdiği bu tüketim girdabından çıkmanın yollarını aramaktadır. Büyüsü bozulan dünyada insanoğlunun bu mutsuzluğunu fark eden kapitalist anlayış, kendileri için olumsuz olan bu durumu kendi lehine çevirmek için tüketime “büyülü” ve “eğlenceli” bir kılıf bulmanın yollarını aramıştır. Mademki insanoğlu geleneksel toplumlardaki sihirli ve büyülü dünyanın özlemini çekmektedir, o halde dünya, yazarın eser boyunca bahsettiği yeni tüketim araçları/ tüketim katedralleri vasıtasıyla, “yeniden büyülenmelidir”.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 73
Sayfa Aralığı: 17 - 20

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın