Büyütmeyen Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği – Hakan Yetkiner


Refah ile mutluluk arasında sıkı bir ilişki vardır. Bu nedenle bireyler her zaman daha yüksek refah arayışı içindedirler. Refahın en önemli belirleyicilerinden birisi kişi başına düşen reel gelirdir. Bunun yanında eğitim, sağlık, altyapı gibi hizmetler ve kalitesi, kültür ve turizm aktiviteleri, siyasi, sosyal ve ekonomik istikrar gibi daha pek çok etmen refahı belirler. Ancak kişi başı gelir ile yukarıda saydığımız istatistikler arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Kişi başı gelirin yüksek olduğu ülkelerin insanlarının daha iyi eğitim ve sağlık hizmeti aldığı, daha çok kitap ve gazete okuduğu, daha çok turizm faaliyetlerinde bulanabildiği, daha istikrarlı bir ortamda yaşadığı bir gerçekliktir. Zaten pek çok bilimsel çalışma kişi başı reel gelir ile refahın diğer tüm bileşenleri arasında pozitif bir etkileşim belirlemiştir ve çoğu kez bu etkileşim kişi başı reel gelirden diğer bileşenlere doğrudur. Dolayısıyla kişi başı reel gelir refah için diğer her türlü istatistikten çok daha büyük bir anlam ifade etmektedir

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 3
Sayfa Aralığı: 52 - 58

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Prof. Dr. Hakan Yetkiner Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesidir. Yetkiner lisans derecesini ODTÜ İşletme Bölümünden almıştır. Kendisinin ekonomi alanında iki master derecesi bulunmaktadır: M.S. in Economics (ODTÜ) ve M.Sc. in Economics (London School of Economics). Yetkiner ekonomi alanında iki farklı üniversiteden doktora almıştır: ODTÜ ve Groningen Üniversitesi (Hollanda). Yetkiner 2 yıl Hamburg Üniversitesinde doktora-sonrası araştırma yaptıktan sonra 2004 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesinde katılmıştır. Yetkiner&039;in birisi ders kitabı 3&039;ü derleme olmak üzere 4 kitabı vardır. Buna ek olarak Yetkiner çok sayıda İngilizce ve Türkçe makale yazmıştır. Kendisi tüm Ege bölgesinde REPEC istatistiklerinde ilk 10 arasında yer alan ilk ve tek ekonomisttir. Yetkiner, 2004 yılından beri İzmir Ekonomi Üniversitesinde çok sayıda ulusal ve uluslararası konferans düzenlemişti

Bir cevap yazın