Cancun Sonrası İklim Değişikliği İle Mücadele: “Gezegenimiz Alınıp Satılan Ticari Bir Mal Değildir” – Erinç Yeldan


Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi 29 Kasım-10 Aralık 2010 tarihleri arasında Meksika’nın Cancun kentinde toplandı. Toplantı, 21 Mart 1994’te ilk olarak toplanmış bulunan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi katılımcılarının onaltıncı buluşmasıydı. Bundan bir önceki toplantı Kopenhag’da gerçekleştirilmiş ve bir sonuç alınamadan dağılmış idi. Kopenhag’da yaşananlara görece Cancun zirvesi daha “üretken” ve daha “yapıcı” öneriler ile kapandı. Birçok kesim için bu yeterli ve umutlu bir sonuç olarak yorumlandı. Önce Cancun’da varılan sonuçlara bir bakalım: Bundan öncesinde, başta ABD ve Çin arasında olmak üzere, gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerin arasında “küresel ısınmaya yol açan sera gazı emisyonlarının sınırlandırılması için alınacak tedbirlerin taraf ülkeler arasında nasıl paylaştırılacağı” sorunu herhangi bir çözüme ulaşılmadan dağılırken, bu sefer Cancun’da sanki daha ılımlı ve karşılıklı anlayışa dayalı bir hava hakimdi. Belki de gerek Birleşmiş Milletler Örgütü, gerekse sözleşmeye taraf ülkeler açısından Cancun artık son bir prestij uğraşıydı. Dolayısıyla ılımlı hoşgörü ortamı Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf olan ülkeler açısından artık son şanstı.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 3
Sayfa Aralığı: 28 - 32

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Alp Erinç Yeldan, 1960 yılında İzmit’te doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. İktisat Doktorası derecesini 1988 yılında Minnesota Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi’ne katıldı. Aynı Üniversite’de 1990’da Doçent; 1998’de Profesör unvanını aldı. Profesör Yeldan halen Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümünde görev yapmakta ve uluslararası ekonomi, kalkınma ekonomisi ve makroekonomik modeller üzerine çalışmaktadır. Merkezi, Yeni Delhi’de olan Uluslararası Kalkınma İktisatçıları Birliği (IDEAs) kurucu-direktörlerinden olan Profesör Yeldan, Bilim Akademisi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Uluslararası Kaynaklar Paneli (IRP) seçilmiş üyesidir.

Bir cevap yazın