Editör’den

İTD 139. Sayı – Ukrayna’nın Ömrü!

Dünya ekonomisi yeni bir krizle karşı karşıya, Türkiye ise zaten krizin içinde. Hükümet yaşanılan...

İTD 138. Sayı – Enflasyonla Mücadele

İTD Nisan sayısının matbaaya gideceği gün enflasyon rakamları açıklandı. TÜFE yıllık bazda %61,14; Yİ-ÜFE...

İTD 137. Sayı – Savaşla Derinleşen Enerji Krizi

Ukrayna-Rusya arasındaki savaş, fiili olarak dünya ölçeğinde topyekûn bir savaş olmamasına rağmen küresel ekonomiyi...

İTD 136. Sayı – Kriz Vurmaya Devam Ediyor

Türkiye ekonomisi derin bir krizden geçiyor. Krizin derinliğinin farkına önce parası olanlar vardı. Özellikle...

İTD 135. Sayı – Yine Yeni Model

İktisatçılar modele meraklıdır. Model kurmak zor da değildir. Modeli kurmak/oluşturmak karşı karşıya kalınan sorunları...

İTD 134. Sayı – Türkiye Ekonomisinin Çıkmazı

Türkiye ekonomisi yeni bir çıkmaza girmiş bulunuyor. Çıkmazdan kurtulmak kısa sürede mümkün olmayacak. Bunun...

İTD 133. Sayı – Üçlü Çıkmaz

Dünya ekonomisinde enflasyonist eğilim güçlenmeye başladı. Emtia ve enerji fiyatlarındaki hızlı yükseliş enflasyon eğilimini...

İTD 132. Sayı – Türkiye Göçmenlerle Baş Başa

Salgının etkisi azalmaya başlayınca kronik sorunlar tekrar ülkelerin gündemine oturmaya başladı. Benim Batı Yakası...

İTD 131. Sayı – Yayınevimiz 14. Yaşına Girdi

Dünya ekonomisi her ne kadar yılın ilk iki çeyreğinde hızlı büyüse de hala salgınla...

İTD 130. Sayı – Doğa İntikamını Alıyor

Geçen sayımızı çevre ve iklim değişimine ayırmıştık; nazik bir şekilde siyasi erki, STK’ları, halkımızı...

İTD 129. Sayı – İklim Değişimi Yaşamı Vuruyor

İklim değişimi ve çevre kirliliği yıllarca küçük bir aydın grubunun uğraştığı bir sorun gibi...

İTD 128. Sayı – Davranışsal İktisadın Arayışı

İktisadi olgular, iktisat yazınını da doğal olarak etkilemekte. Örneğin, 1929 Krizi sonrası Keynesyen Okul...

İTD 127. Sayı – MERKEZ BANKASININ DEĞİŞEN ROLÜ

Merkez Bankalarının Değişen Rolü Merkez bankaları ve izledikleri para politikası, her daim ekonomi dünyası...

İTD 126. Sayı – DİJİTAL EKONOMİ

TEKNOLOJİK GELİŞME VE EKONOMİ  Teknolojinin gelişimi Sanayi Devrimi’ne kadar çok yavaş ilerledi. Sanayi Devrimi...

İTD 125.Sayı – KEYNES ÖZEL SAYISI

KAPIYI ÇALAN KEYNES  Eric Hobsbawm yazdığı dört muhteşem kitapta geçen üç yüzyılı devrim, sermaye,...

İTD 124. Sayı – SALGININ İZLERİ

Salgının toplum üzerindeki etkisi devam ediyor. Salgın sonrası nasıl bir dünyayla karşılaşacağız sorusuna yanıt...

İTD 123. Sayı – DEMOKRASİYE SİVİL DARBE

Salgının sadece ekonomiyi değil, ülkelerin toplumsal yapılanmasını da etkilediğini daha önce İTD’nin “Salgın Ekonomisi”...

İTD 122. Sayı – 2020’ye Veda Ederken

Bu sayıyla 2020 yılını kapatıyoruz. Dünya belki de II. Dünya Savaşı’ndan bu yana hiç...

İTD 121. Sayı – İKİNCİ ON YILA GİRERKEN

İTD geçen sayıyla 10. yılını tamamladı. 10. yıl özel sayımıza yazarlarımız yoğun ilgi gösterdi....

İTD 120. Sayı – POPÜLİZM TUZAĞI VE TÜRKİYE

Küresel ekonomide çöküşün dip noktası görüldü. Yılın üçüncü çeyreğinde birçok ülkede pozitif büyümenin yakalanacağı...